New Trader

Jan 25, 2021 at 23:05
2,557 การดู
48 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Jan 25, 2021 at 23:05
Hello everyone, as the title says I'm new to trading. I have been studying relentlessly over the past few weeks everything I can about trading. I am familiar with most technical terms, software and the best brokers out there to begin my trading career such as XM or FBS but I'm afraid my lack of experience will lead me to a black hole and end up losing my hard earned money, so I decided that for now I should get a nice and reliable robot to start my trading life while I continue to develop my trading skills. I've been googling for robots for a few days now and so far I have my target set on 3 but I still have doubts if they are legit or scams. I've heard that there are a lot of scam robots these days and life has taught me to be pragmatic and critical when the offer sounds too good to be true. They are EA PIP Scalper, GPS Robot and AlgoFX. I know that GPS and Algofx are the top most followed systems on this website so that is a relief but still I wanted to hear input from the most experienced guys out there what are their thoughts about this. Any experience trader could help me with that? Much appreciated. Have a nice day and good profits to you all.
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jan 26, 2021 at 02:01
If you are new to trading, you need to gain a lot of knowledge. In this case, you can take the help of different types of websites. You can read a variety of trading-related books and first you can develop a strategy by trading demo.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 18, 2020   2 โพสต์
Jan 26, 2021 at 04:45
Welcome trader! It is a good move to start with robot trade. However, I will also suggest you to copy others trader trade and learn from them. In the meantime, you may also use the profit to do your trading too. It is one of the option.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Jan 26, 2021 at 22:08
thank you for your kind words. Anyone here has any experience with the bots I previously mentioned? I want to be 100% sure about what I'm getting into. I've read lots of people warning about scams and it seems there are a lot these days. The bots are: EA Pip Scalper (have doubts about this one) GPS Robot (1st most popular system on myfxbook) and Algo FX (2nd most popular system on myfxbook). I would appreciate if someone experienced could share some thoughts about this. Thank you have a nice day
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 03, 2018   4 โพสต์
Jan 27, 2021 at 07:24
Hi Paulo, my advice is not to use bots to 'scalping', brokers do not like it and you will end up losing money. Try to look for short / medium term bots, which have at least 20 pips of profit.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Jan 27, 2021 at 12:24
If you are successful in demo by following a very specific methodology for a long period of time, you have higher possibility of doing good in live as well. But if you are random in demo, your chances are zero in live. When it comes to real money we start thinking a bit differently.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jan 27, 2021 at 12:46
Most new traders take trading very lightly. Actually they have been told in most cases that trading is very easy work. There is profit and profit. Everyone is making money. When price will go high you have to sell and vice versa. They ignore the bitter reality of trading. If they were told that for trading first you have to be skilled enough, the things could have been much better.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Jan 27, 2021 at 17:13
Michihito posted:
If you are successful in demo by following a very specific methodology for a long period of time, you have higher possibility of doing good in live as well. But if you are random in demo, your chances are zero in live. When it comes to real money we start thinking a bit differently.
Keep in mind that demo performance also will be better than real performance due to trading psychology.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Jan 27, 2021 at 22:53
thank you guys for all the input. I will definetly experiment all the bots I use in demo first. Even suposedly optimized bots in backtest end up performing poorly when people start using them in live accounts. I will continue to dig deeper before I make my choice. thank you
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jan 31, 2021 at 12:54
New traders face many difficulties in trading. Trading is much easier if proper knowledge and trading education can be acquired. But you must acquire a trading education.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Jan 31, 2021 at 17:51
just a quick question. Do I need to purchase a signal to work with the bot or the bot alone is enough?
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   341 โพสต์
Jan 31, 2021 at 18:23
What percentage you gain is important rather than how much you earn. Trader should have a target like 10% monthly gain.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 03, 2018   4 โพสต์
Feb 01, 2021 at 07:48
Totally agree, that data is very important.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Feb 02, 2021 at 09:39
In Forex there are some mandatory things we the traders always have to observe, if we want to ensure a successful trading life. The first thing, acquiring proper trading knowledge by learning. for that reason we can choose a broker which at all times make sure best trading environment for acquiring proper trading knowledge by providing exclusive educational facilities . it would be great to be a knowledgeable trader rapidly.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2021   125 โพสต์
Feb 02, 2021 at 11:12
Correctly said my friend. I too believe that nothing is more trustworthy than your intellect. If you have knowledge of the forex market and yet thinking to try robo trading, confidence is lagging somewhere. Just start from the micro or small lots, try to accept losses and learn from there.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Feb 02, 2021 at 16:37
hello. can someone give me an answer to my last question please?
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2020   5 โพสต์
Feb 02, 2021 at 18:26
djstick posted:
hello. can someone give me an answer to my last question please?
I can't answer that question, but the supplier of the robot probably can. I assume you are planning on using the MT4 terminal to implement your robot. MT4 calls them 'EA' or 'Expert Advisor'.
One thing you may not be aware of is that for consistent opening and closing of trades you need a rock solid internet connection that never fails if you are running the robot on your own computer. If the internet drops out on you even once, or the feed from your broker becomes interrupted even once when your robot is in a trade, that trade will not close, and you will have to manage that trade manually. If you don't, you could be in for a large loss, as the robot will lose the associated exit points for that trade whether it is a 'stop loss', or a 'take profit' exit.
The best way to ensure 100% up-time is to use a 'VPS' (Virtual Private Server). Your broker probably can connect you with a VPS firm that they deal with. You want it to have their servers as close as possible to the brokers' servers to minimize lags in computer communication between the two.
The lowest cost VPS service usually costs about $40.00 minimum per month, so factor that into your decision on whether to use your robot or not.
Happy Trading!
Start with EQUITY MANAGEMENT
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 25, 2021   6 โพสต์
Feb 04, 2021 at 02:34
thank you. reall helpfull answer wantspips. have a good day and good profits
Life is meant to be enjoyed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 19, 2020   104 โพสต์
Feb 04, 2021 at 07:21
Roberto21 posted:
The best part of the forex strategy is money management –make sure every time you trade , you don’t risk more than 2-3% of you account otherwise you will break your account pretty soon. I learned that lesson from my own experience.
That's a really important suggestion, I agree. The more lightly we take money management, the closer we take our account to being empty. Traders should understand the importance of managing money, managing risk and trade efficiently.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 06, 2018   83 โพสต์
Mar 16, 2021 at 15:09
Make sure that you practice on demo until you are confident.

You can learn on sites such as YouTube, or Babypips for free.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ