เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย UweMoench

Greed, the destruction ใน ทั่วไป Jan 31, 2022 at 16:02
Fundamental works 100% ใน ทั่วไป Jan 30, 2022 at 02:55
Is trading hard? ใน ทั่วไป Jan 16, 2022 at 15:52
Making consistent money ใน ทั่วไป Jan 16, 2022 at 15:50
Newcomers and demo trading ใน ทั่วไป Jan 16, 2022 at 15:49
Very tough business. ใน ทั่วไป Jan 16, 2022 at 15:47
Luck is important ใน ทั่วไป Jan 16, 2022 at 06:41