เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Strategy is very important but

Oct 08, 2020 at 12:52
558 การดู
14 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Oct 08, 2020 at 12:52
Strategy is very important but not everything. You also need discipline. A good trading psychology. You also need good Control over your emotions and Ability to stay away from trading when it is needed.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Oct 08, 2020 at 17:14
Without a proper strategy it is quite tough to make profit from this risky and volatile market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   341 โพสต์
Oct 08, 2020 at 18:16
Yes. The strategy is very important in trading. Without a good strategy, you can not survive in this risky market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Oct 08, 2020 at 23:05
There can be no such thing as a Forex market in the virtual world. People are taking it as a gamble so they can't succeed in trading but if you think positively then you will understand that success will come one day if you trade with patience according to the plan.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Oct 09, 2020 at 12:01
Yes trading is the combination of strategy, discipline, mind set, emotion control, money management and risk management. We need all of these. With an average strategy and all other qualities a person can make regular profit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Nov 04, 2020 at 00:36
The strategy is very important but if you can't manage your emotions and discipline then trading is not possible. Another important factor in money management and risk-reward trading. Excluding that part, it is never possible to survive in trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 09, 2020   28 โพสต์
Nov 05, 2020 at 11:11
Your strategy plays a major role in your trading experience. Choose it properly by trying out different strategies on your demo account.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 30, 2020   90 โพสต์
Nov 08, 2020 at 14:21
A well-designed strategy makes it possible to trade well and achieve the goal.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   232 โพสต์
Nov 08, 2020 at 19:06
According to me success in the forex market mainly depends on the trading strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 07, 2020   24 โพสต์
Nov 09, 2020 at 10:38
Your trading strategy has to play an important role when you are trading. But it is not the only thing that matters. You must also follow consistency, discipline, and be open to learning whenever you have a chance.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 15, 2020   219 โพสต์
Nov 11, 2020 at 06:12
UweMoench posted:
Strategy is very important but not everything. You also need discipline. A good trading psychology. You also need good Control over your emotions and Ability to stay away from trading when it is needed.

Yes, strategy is important in trading. It helps to manage your emotions and discipline. Don’t apply too many different strategies. Stick to one strategy to remain focused. Choose your strategy carefully and apply it on your demo account before going live.
The more your practice, the more you learn.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   37 โพสต์
Nov 18, 2020 at 05:39
It is very important but you also need to have the right mindset and good control over your emotions. Your hard work and determination will add to the success of your trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 30, 2020   24 โพสต์
Nov 18, 2020 at 06:57
Agreed. Strategy is must, but not the only thing that goes into forex trading.
Practice, learning, planning and a lot more is required.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2020   54 โพสต์
Nov 18, 2020 at 11:14
Trading strategy is necessary while trading in the market. However, you need proper knowledge for that and how can you use the strategy.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 07, 2019   39 โพสต์
Nov 18, 2020 at 12:25
Without a sound trading strategy/plan, one can not win in the forex.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ