เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Tag Counting

Jun 02 at 03:09
112 การดู
3 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 26, 2023   3 โพสต์
Jun 02 at 03:09
Hello everyone,

I've been using Myfxbook to track my trading performance, and I would like to analyze the tags I've used across my trades. I want to count how many times each tag has been used to gain insights into my trading strategies.

I'm wondering if anyone could guide me on how to efficiently count the occurrences of tags in Myfxbook?

Thanks in advance!

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2021   79 โพสต์
Jun 07 at 18:11
What tags? What do you talk about?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 26, 2023   3 โพสต์
Jun 08 at 03:23
Hi @DenverRRR

This is what I'm talking about. In you trading history, you can put tags in each trades. As for me, I created tags based on the strategy that I used. For example, I have tag for breakout play. Then I want to count how many times I used that strategy.


ไฟล์แนบ :

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 26, 2023   25 โพสต์
Jun 08 at 17:50
To efficiently count tag occurrences in Myfxbook, review your trade history and manually note down the frequency of each tag. Alternatively, export the data to a spreadsheet and use functions like COUNTIF or Pivot Tables for automatic calculations
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ