เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Which timeframe do you like best?

Feb 03, 2021 at 08:12
572 การดู
11 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Feb 03, 2021 at 08:12
To my knowledge, most successful traders forbid the use of short time frames and scalping will never work on top of that. In fact, by scalping, you may sometimes see the face of big profits, as well as the possibility of a lot of losses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   399 โพสต์
Feb 04, 2021 at 16:14
Dictiony posted:
To my knowledge, most successful traders forbid the use of short time frames and scalping will never work on top of that. In fact, by scalping, you may sometimes see the face of big profits, as well as the possibility of a lot of losses.

I love the 5M and the 15M
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Feb 05, 2021 at 00:35
I think the daily time frame is the best. Market momentum can be accurately observed in this time frame.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2020   5 โพสต์
Feb 05, 2021 at 04:55
AurelieFrancis posted:
I'm a beginner trading from France with EURUSD currency and would like to know which time frame is the best to trade and has a lesser risk of losing trades?
First of all, congratulations Aurelie, on starting to learn to trade the Forex market. I like the modesty you show in choosing to focus on one currency pair, and in asking other traders for input.
The answer to your question depends on what kind of trading you want to do. I would recommend using a Demo account with the broker of your choice for at least three months to get familiar with all the ins and outs of your trading terminal and software you plan to use, and get familiar with how the EUR/USD pair tends to move. If you know how to enter and exit trades complete with associated stop loss and take profit levels, and understand how to plan a trade before you enter the market, using a Demo account allows you to see how your chosen strategy might work out without losing real money. This is very important if you have a small amount to trade with like most beginning traders.
If you will be using a small account of real money to start 'live' trading like most beginners (less than $1000.00) you will likely need to trade small amounts per trade. Use the same small amounts to trade in your initial Demo account, even though you usually have $50,000.00 of 'play money' in the account. It will make the transition to using real money easier as the trade sizing etc. will stay the same.
These small trade sizes will make it necessary to trade the smaller time frames to make it possible to trade a bit more frequently and gain experience faster. If you take a trade on a daily chart, for example, the pip values for your stop loss will necessarily be so large that you will be limited to only one trade at a time, and you may require a duration of weeks for a typical trade to play out. That is a lot of sitting around without trading.
I would recommend using the 1Hr to 4Hr time frame to plan your trade and execute the entry and exit on a 5Min to 15Min time frame. The 4Hr time frame seems to work very well if you use Fibonacci levels to determine entry and exit points.
Please use the 'Forex Calculators' feature on the myfxbook home page (hover over the 'Home' tab and click on 'Forex Calculators') to determine your appropriate trade size before each potential trade. Plan to limit your risk for each trade to between 2% and 5% of your account to minimize the chance of blowing up your account.
Happy Trading!
Start with EQUITY MANAGEMENT
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 12, 2017   238 โพสต์
Feb 05, 2021 at 06:44
for me anything between 1-15 mins works the best depending on the strategy I am using that time.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 15, 2020   16 โพสต์
Feb 11, 2021 at 12:59
Choosing a time frame entirely depends on the strategy you are using. It is true that most professional traders won’t suggest using shorter time frames but sometimes you need to use them also.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2020   35 โพสต์
Feb 15, 2021 at 05:56
perryjohn765 posted:
for me anything between 1-15 mins works the best depending on the strategy I am using that time.
I however prefer 1-5 minutes timeframes. It gives me a realistic target of 10 pips per trade along with a currency pair that’s got the lowest spreads.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 11, 2020   110 โพสต์
Feb 15, 2021 at 11:22
The lower the better, althought the risks are quite higher. I enjoy using 5 minutes time frame, but sometimes 1 hour time frame is also good.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2021   57 โพสต์
Feb 16, 2021 at 14:04
Is there a right time frame to scalp EURUSD from Australia?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Feb 16, 2021 at 17:33
As a scalper, I prefer minute time frame. But new traders should high time frame for better information.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 20, 2020   49 โพสต์
Feb 17, 2021 at 14:12
I prefer trading with the daily time frame because the market momentum seems to be accurately observing during this time frame.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   35 โพสต์
Feb 19, 2021 at 10:41
I prefer trading on weekly time frame.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ