เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Export trade history from Mt5 WebTerminal

Dec 08, 2020 at 15:12
792 การดู
6 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 07, 2020   3 โพสต์
Dec 08, 2020 at 15:12
Hi, does any one know how or if it´s possible to download the trade history from Mt4 / Mt5 webterminal?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   27 โพสต์
Dec 16, 2020 at 09:52
With MT4 this is pretty easy, you can get all the data from the ‘history center’ which is in the tools menu. The data will be in 1 minute charts, which you can convert to different timeframes. I find this feature of MT4 very useful for backtesting also. But just so you know, all this data is from metaquotes and not from the broker.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 07, 2020   3 โพสต์
Dec 17, 2020 at 16:43
great!!! Thank you very much
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 22, 2020   77 โพสต์
Dec 18, 2020 at 12:00
Go to “Account History” tab and then you can change the time frame if you want. After that, right click on the “Account History” tab and select “Report”, then ”Open XML” or “HTML”.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   27 โพสต์
Jan 08, 2021 at 09:24
You can find it on the main menu. There must be a history option that you can select on MT4. This won’t take much time.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Oct 04, 2021 at 16:19
Go to the history tab. You will find the option export or download.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Oct 04, 2021 at 17:49
There are many scripts to download history.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ