เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย first_time

Good broker is needed ใน ทั่วไป Jan 13 at 08:09
backtesting ใน ทั่วไป Jul 23 2021 at 12:54
Forex game is not business ใน ทั่วไป Apr 28 2021 at 12:10
When loss occurs ใน ทั่วไป Apr 28 2021 at 12:04
Demo is a big opportunity ใน ทั่วไป Feb 24 2021 at 09:25
Opening big lot ใน ทั่วไป Feb 24 2021 at 09:25
To make a good trading plan ใน ทั่วไป Jan 11 2021 at 09:48
Over trading is a bad habit ใน ทั่วไป Jan 11 2021 at 09:47
We should not think ใน ทั่วไป Jan 11 2021 at 09:45