เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

How to increase trading skills ?

Feb 17, 2015 at 20:14
4,277 การดู
122 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 17, 2015   4 โพสต์
Feb 17, 2015 at 20:14
hey , guys

how do you increase trading skills.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 12, 2014   110 โพสต์
Feb 18, 2015 at 07:44
Hi there

As with every human endevour it takes about 10 000 hours of practice to become profficient.

For begginers demo demo trading. Swithing to live after about 5000 traders executed and demo account in profit.

Than after about another 2 years and another 5000 live trades you should be good.
That applies to the case that you want to trade manually, as you see fit based on marked condition.
You may also be that smart that you discover some edge very early on and keep doing it until perfect.
In that case it will take much shorter time.

Regards

M
Get investors and get paid 15 percent of theyr profits. More on my website.
Rustan mallari (tankbeta)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 21, 2010   171 โพสต์
Feb 18, 2015 at 13:17
^ thats all about it.

eventually experience will teach you and increase your skills.
Plan your trades and trade your plans.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 04, 2014   10 โพสต์
Feb 19, 2015 at 07:26
1. Get a great coach and mentor who has been in the industry for a long time and knows what they are doing. Do everything they say and copy everything they do. Hopefully you find one who is willing to train you. I know of only one company here in Sydney offering anything close to professional training in an institutional trading environment. Msg me for details.

2. Work hard to learn everything you can and get right into the industry. Talk to traders, socialize with traders, go to the beach with traders.. make it your life. You become who you spend most of your time around.

3. Don't use ea's or robots unless they are proven in an institutional trading environment by people that have invested heavily in the technology I.e hedge fund traders. Good luck finding one of these! Your brain is much better than any ea.

4. Do something to increase your self control and discipline. Martial arts, go on a diet and stick to it, go to the gym and stick with it, military training, etc. You will know you have it when you can put on trades, change your trade direction anytime, and not trade when there is no opportunity, without thinking twice about it. With no emotional connection to an individual trade. Individual trades do not make the trader. It's the risk profile and account equity volatility that matters to investors.

Regards,

Shay
Carter Benson (LuckyCarter)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 26, 2015   13 โพสต์
Feb 27, 2015 at 07:36
Practice-practice-practice (and practice one more time). Understand, how to work with news (not only financial btw), learn how to read charts. And profit will be with you very soon :))
Go big or go home!
Tim
timthetrader1
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 25, 2015   2 โพสต์
Mar 01, 2015 at 14:31
Practice on demo is the best way to improve, no other way.
CrazyTraderfx (CrazyTrader)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Mar 01, 2015 at 21:42
Find out about price action
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 30, 2012   104 โพสต์
Mar 02, 2015 at 06:39
Follow these 2 threads ......

https://www.myfxbook.com/community/experienced-traders/daily-trade-alerts-for-eurusd/889913,1

And

https://www.myfxbook.com/community/experienced-traders/eurusd/351341,1

you will find experts like myself and Crazytrader commenting on them often.

LIKE MY TRADE ALERT POST! TRY IT FREE! NO SIGN UP! 100% FREE - w.w.w.ForexAlertSystem.c.o.m "CLICK ON BIG GREEN TRIAL BUTTON"
Chistopher Robin (ChrisMuzhik)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 09, 2014   65 โพสต์
Mar 02, 2015 at 10:11
Leave it to professionals, use pamm-system :) It will give you profit without skill in forex
There can't be enough money
Ben Nathan (BenNathanFX)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 06, 2013   137 โพสต์
Mar 02, 2015 at 13:26
Forget patterns, forget 'price action' , martingale... all that absolute nonsense, and just learn about fundamentals - once you learn them and see HOW they affect the market then start looking for technical ways to trade those fundamental moves...

Basically learn to INVEST and not GAMBLE....

Ever since I started trading on this principle I got to make a full time living from FX (from Fund Managing and Mentoring)

Good luck with it all.....

Oh and if you see a big move dont start looking at various patterns and S&R levels and start looking at stuff like R1 M1 etc etc - just look on Bloomberg or a news feed - youll start to see what is actually moving the markets and get a feel for investing...
HOLY GRAIL: Fundamental Analysis to chose your pairs/direction, Technical Entry/SL/TP for consistent Management of those decisions
Rustan mallari (tankbeta)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 21, 2010   171 โพสต์
Mar 02, 2015 at 14:47
BenNathanFTA posted:
Forget patterns, forget 'price action' , martingale... all that absolute nonsense, and just learn about fundamentals - once you learn them and see HOW they affect the market then start looking for technical ways to trade those fundamental moves...

Basically learn to INVEST and not GAMBLE....

Ever since I started trading on this principle I got to make a full time living from FX (from Fund Managing and Mentoring)

Good luck with it all.....

Oh and if you see a big move dont start looking at various patterns and S&R levels and start looking at stuff like R1 M1 etc etc - just look on Bloomberg or a news feed - youll start to see what is actually moving the markets and get a feel for investing...

so we listen to manipulated news? and follow all their advices?

never had success with technical trading thats why its nonsense?
Plan your trades and trade your plans.
rob559
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 11, 2011   1916 โพสต์
Mar 02, 2015 at 14:49
tankbeta posted:
BenNathanFTA posted:
Forget patterns, forget 'price action' , martingale... all that absolute nonsense, and just learn about fundamentals - once you learn them and see HOW they affect the market then start looking for technical ways to trade those fundamental moves...

Basically learn to INVEST and not GAMBLE....

Ever since I started trading on this principle I got to make a full time living from FX (from Fund Managing and Mentoring)

Good luck with it all.....

Oh and if you see a big move dont start looking at various patterns and S&R levels and start looking at stuff like R1 M1 etc etc - just look on Bloomberg or a news feed - youll start to see what is actually moving the markets and get a feel for investing...

so we listen to manipulated news? and follow all their advices?

never had success with technical trading thats why its nonsense?

sound advice thanks
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2015   67 โพสต์
Mar 02, 2015 at 20:46
Read. A LOT.
Practice, and learn from OTHERS mistakes too!
Ben Nathan (BenNathanFX)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 06, 2013   137 โพสต์
Mar 03, 2015 at 09:56
Very good advice there!

I would suggest you read 'Trading in the Zone' - its an essential read for new traders.
Also - dont go in thinking you can make a living from a 20k account safely....

Something that most people wont tell you is that to make an actual living from trading safely with sustainable risk etc you need at least $100,000 in your account - if you cant get that, you may want to focus on just getting consistent and building a track record, even on a small account and from there getting into fund management....

One more read to suggest - and this one is how to actually get from where you are to making a living from fx is 'How to Trade a Currency Fund' by Jarratt Davis......

HOLY GRAIL: Fundamental Analysis to chose your pairs/direction, Technical Entry/SL/TP for consistent Management of those decisions
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2015   67 โพสต์
Mar 03, 2015 at 19:24
I second the comment abou the Jarratt Davis book.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 27, 2015   18 โพสต์
Mar 04, 2015 at 07:42
Jarratt Davis is the man!
PhamTranandAssociates@
Bob LLewellyn (ForexAssistant)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 28, 2011   465 โพสต์
Mar 09, 2015 at 15:15
All the advice given here is all about technical trading. There are other systems, but those that learned one way will always believe their way is the only way and will always recruit others to that method. Practice, learn from others, lose money while learning....

But let me ask, do you need to learn how to fix a car to drive one? Could you not drive to work or the store every day of your life without ever knowing how the car works? Systemic trading was designed for use by computers, a human could never trade that way himself without the computer. If you only wanted a trading system that just made money and couldn't give a rats ass about the prestige of being an experienced trader, why would you put in those 10,000 hours instead of just making money from the start?

When all the advice is to go right, then go left. Remember that all the technical trading advice came from a trading system that produces 80% failures. There are some traders that have paid the price and are really good at making money the hard way but they are only human still. What happens to your account if the trader that runs the PAMN account dies? What happens to your income if you get sick and can't trade the market? If you spend 10,000 hours learning a system, how do you diversify?

Never send a human to do a robots job.
What happens if the program dies? Get another copy. What if the operator gets sick and can't trade? The robot will handle it. How do you diversify? use multiple programs that differ from each other in some respect.

Professional athletes train every day for years to be able to compete with the superstars from other countries and be the best, but not one of those athletes can out run a simple bicycle much less a motorized one.

So the answer to your question comes down to determining what you want. Do you want to see yourself on the winners platform with a gold medal hung around your neck or are you interested only in the gold in your pocket? Technical trading was the past, systemic trading is the future, and today is the first day of the rest of your life. Your decisions today determine your tomorrows. Good luck with whatever you decide.

Bob

where research touches lives.
Diogo (Clogo)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 11, 2015   7 โพสต์
Sep 17, 2015 at 12:37
I could answer simply, trade and increase your skills :) Try to learn lessons from mistakes and not repeat them. I didn't hire any tutors or masters etc. And I'm sure that i saved lots of my money by this.Trading is not in your blood, but in your mind, so you can improve it.
Now or never, all or nothing
Rihan
RSTrading
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 16, 2013   385 โพสต์
Sep 17, 2015 at 14:58 (แก้ไขแล้ว Sep 17, 2015 at 14:58)
Forex is influenced by 3 things : Technical, fundamental and trader sentiment. To succeed long term, you have to incorporate all three aspects. You cannot rely on one only.

The school of pipsology at babypips helped me increase trading skills.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 10, 2014   1117 โพสต์
Sep 19, 2015 at 11:05
Reading a lot and then practicing what you've read. And, of course, learning from the mistakes you make along the way.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ