เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

money manage and leverage

May 02, 2019 at 07:45
2,553 การดู
73 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 28, 2009   47 โพสต์
Dec 10, 2020 at 06:00
yeah leverage dont really matters. you just have enough money on your account to be able to put few positions out there. position size is the most important thing as it is money manegament and influecing on you with emotions. all in one package :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Dec 10, 2020 at 07:44
Leverage is the most important element for trading. You can use it if you have proper knowledge about leverage.
EJ CAPITAL (EricJoggy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 05, 2020   1 โพสต์
Dec 11, 2020 at 14:42
The money is in the size, a serious risk managment keeps you in the game in the long run.
The Money is in the size.
Luigi (c00l)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 14, 2020   4 โพสต์
Dec 11, 2020 at 17:05 (แก้ไขแล้ว Dec 11, 2020 at 17:05)
Leverage is important but more important is the mind set. You have to use your brain but .... unplug it to trade ;-)
Trading dislike emotions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   1 โพสต์
Dec 11, 2020 at 20:25
Proper Risk Management Is the Best, Always Risk 3% of your capital on a Trade, U can use Stinu App to calculate if you don't Know how yet
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Dec 12, 2020 at 03:09
risk ratio maintain is a very tough game because there is no one who can predict the real faction of this market with certainly , so to keep same risk ratio for all time almost impossible.
Mate (Mate_)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 16, 2020   11 โพสต์
Dec 16, 2020 at 13:30
Money management plays an important role in trading. Its strict observance helps not only to earn, but also not to lose your money.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 12, 2020   1 โพสต์
Dec 16, 2020 at 13:56
the most important pillar in forex is money management, it is the first to study before you start trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 27, 2017   994 โพสต์
Dec 20, 2020 at 08:01
high leverage means high risk , its not true exactly, if there is any risk it is complete with nonsense planning or zero risk management, nothing without it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 03, 2020   36 โพสต์
Dec 30, 2020 at 10:44
Shelby10 posted:
Leverage can make your profit higher. But for that you need to have proper knowledge and skills about using leverage.
Yeah, leverage can be a pretty risky business. Shouldn’t get involved without proper knowledge.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2020   39 โพสต์
Dec 31, 2020 at 04:27
The higher the leverage, the higher are the chances of making profits. It is an interesting game if you think about it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 03, 2020   36 โพสต์
Dec 31, 2020 at 07:08
I don’t know, I haven’t used high leverage ever.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 09, 2020   36 โพสต์
Jan 01, 2021 at 11:57
williamhayes posted:
The higher the leverage, the higher are the chances of making profits. It is an interesting game if you think about it.
True that. I’ve been working on some high leverage myself with different brokers. I wouldn’t have thought about this before and I always kept it as low as 1:200.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Jan 04, 2021 at 02:03
Money management and leverage are very important for a trader. I use a 1: 2 risk-reward ratio for each trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2020   39 โพสต์
Jan 04, 2021 at 05:55
Marksteve posted:
I don’t know, I haven’t used high leverage ever.
I think anyone can try their hands on high leverage once in a while. There is no such rule for that. Yes, the risk would be high but isn’t that the whole point of trading?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2019   147 โพสต์
Jan 04, 2021 at 06:26
leverage is a double sided sword, you win in big and you lose big..but managing risk and money is in our hands.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 10, 2020   34 โพสต์
Jan 04, 2021 at 11:01
williamhayes posted:
Marksteve posted:
I don’t know, I haven’t used high leverage ever.
I think anyone can try their hands on high leverage once in a while. There is no such rule for that. Yes, the risk would be high but isn’t that the whole point of trading?
I agree with you. But sometimes, I feel like high leverage is only for expert traders and that it is difficult for others to minimise losses. I like to trade on demos along with the live accounts and it is somewhat easy to keep the leverage high on demos. Wish it was as easy on live. I’m using Fxview and XTB as my brokers now, still using my old account of Mitrade for demo and trying out different strategies including a higher leverage.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Jan 04, 2021 at 19:42
Trading is my passion. I make this as my main income source.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 30, 2020   90 โพสต์
Jan 04, 2021 at 21:01
Strict adherence to a risk management strategy is required to make the risks clear and predictable when trading with leverage.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 17, 2020   24 โพสต์
Jan 11, 2021 at 11:23
That is right. Money management is required to reduce any risk that might come in the way of profits.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ