เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Patience is best tool to get success

Apr 19, 2020 at 05:14
4,905 การดู
168 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 14, 2019   22 โพสต์
May 30, 2020 at 17:43
I don't know, I think the main feature is persistence, because that's what allows you to start over with confidence and not be afraid of anything. Because everyone has difficulties and mistakes, but not everyone finds the strength to move on.
FundsProManager (TraderProHungary)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2020   83 โพสต์
May 31, 2020 at 08:30
Chechova posted:
I don't know, I think the main feature is persistence, because that's what allows you to start over with confidence and not be afraid of anything. Because everyone has difficulties and mistakes, but not everyone finds the strength to move on.
Patient the ultimate and number one
Market Direction
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 01, 2020   55 โพสต์
Jun 03, 2020 at 10:52
Chechova posted:
I don't know, I think the main feature is persistence, because that's what allows you to start over with confidence and not be afraid of anything. Because everyone has difficulties and mistakes, but not everyone finds the strength to move on.

Those are some really wise words imo.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2020   31 โพสต์
Jun 05, 2020 at 08:52
Patience is the key to successful trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 16, 2019   29 โพสต์
Jun 06, 2020 at 10:45
Patience is one of the trading strategies. Trading is a long road, it will be taken a lot of time to learn this profession, so a lack of patience may disturb U. Сalm state and patience will let U to implement your trading plan. Don't hurry up up and remember, if you are losing patience, it might broken your trade plan.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2020   112 โพสต์
Jun 09, 2020 at 07:34
It is very difficult, of course, to observe patience, well, when we achieve this, the result also turns out to be good.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 05, 2020   33 โพสต์
Jun 09, 2020 at 10:36
Duktilar posted:
It is very difficult, of course, to observe patience, well, when we achieve this, the result also turns out to be good.
Yes it is difficult but not impossible. Only the patient and disciplined ones are able to have good results in my opinion.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2020   15 โพสต์
Jun 09, 2020 at 11:00
Patience is one of the key qualities of a real trader.
ProfitingSystems
PROFITINGSYSTEMS
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 04, 2020   48 โพสต์
Jun 14, 2020 at 14:35
I totally agree with 100%, Patient have been my most vital Strategy to being a Successful Trader in the Market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2019   50 โพสต์
Jun 16, 2020 at 10:55
Mateusz36354 posted:
Patience is one of the key qualities of a real trader.
Right and this quality makes a trader successful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2020   112 โพสต์
Jun 17, 2020 at 07:53
Patience must, of course, be very great in order to truly succeed.
Fx Scalper (fxsc1lper)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 17, 2012   348 โพสต์
Jun 19, 2020 at 11:05
yes patience is must .. but 99.99 failed to do this
skype id millennium.analyst
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2020   128 โพสต์
Jun 29, 2020 at 06:19
Developing patience in yourself is very important in order to make good money.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 15, 2020   83 โพสต์
Jul 02, 2020 at 06:11
Many, before realizing that really patience is an important factor in trading, several failures will pass.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2019   38 โพสต์
Jul 02, 2020 at 06:13
Stonesong posted:
Developing patience in yourself is very important in order to make good money.
Indeed it is! But not all are able to patiently trade, their emotions are a big stepping stone for them
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 06, 2020   6 โพสต์
Jul 03, 2020 at 09:48
Dictiony posted:
Patience is a very best and useful tool to get success because if we have no patience in our self then we can become greedy and definitely we can face big loss and different problems thats why we have to stay cool and positive and be patience in this way we can get good profit and we can become a professional trader
I agree with this. Patience is very important in order to maximize profits.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 01, 2020   55 โพสต์
Jul 06, 2020 at 07:20
Macyjones posted:
Dictiony posted:
Patience is a very best and useful tool to get success because if we have no patience in our self then we can become greedy and definitely we can face big loss and different problems thats why we have to stay cool and positive and be patience in this way we can get good profit and we can become a professional trader
I agree with this. Patience is very important in order to maximize profits.

Yup. Its what makes you think with logic thats why its super important.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2020   34 โพสต์
Jul 22, 2020 at 07:44
With experience, patience comes in forex gradually.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 21, 2019   32 โพสต์
Jul 23, 2020 at 07:28
IvanMelnik posted:
With experience, patience comes in forex gradually.

It does, but we have to try imbibing it right from the beginning. In fact not just in forex, but even in our life. Patience is necessary.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2020   119 โพสต์
Jul 25, 2020 at 07:40
It is hard enough to develop patience, but if it works out, then the income is really the best.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ