เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Patience is best tool to get success

Apr 19, 2020 at 05:14
5,665 การดู
165 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Apr 19, 2020 at 05:14
Patience is a very best and useful tool to get success because if we have no patience in our self then we can become greedy and definitely we can face big loss and different problems thats why we have to stay cool and positive and be patience in this way we can get good profit and we can become a professional trader
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2020   2 โพสต์
Apr 19, 2020 at 08:48
How do you mean?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 21, 2019   25 โพสต์
Apr 19, 2020 at 19:33
Patience is also needed when you really do not earn that much money at the start for example on your other meanings out there completely and entirely anyway. You really need to get some experience with this later if you want to get something consistent.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 09, 2019   60 โพสต์
Apr 20, 2020 at 03:52
Yes, patience is one of the essential that you will need while getting into forex trading...people tend to get upset or give up if the outcomes aren't in their favors.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 19, 2019   38 โพสต์
Apr 21, 2020 at 06:31
Agreed. patience is one thing which is going to take you a long way. It even helps you make the right decision. Can't ignore it at all.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 22, 2019   41 โพสต์
Apr 21, 2020 at 08:45
richard2 posted:
Agreed. patience is one thing which is going to take you a long way. It even helps you make the right decision. Can't ignore it at all.
Agree with you. I was about to say this but you explained it simply and nicely.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2020   23 โพสต์
Apr 29, 2020 at 18:44
I know what you mean. Without patience, you're gonna be a lame trader. Maybe for someone that quality will seem insignificant and he'll be like, 'Lol, patience, what's a nonsense, who cares?'
That's very important in the trading business. Without it, you can miss a successful trade, lose your money and be a mockery. This may sound exaggerated, but if you're a good trader, you're a patient trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 10, 2019   27 โพสต์
May 15, 2020 at 19:56
For me, patience is knowing how to delay a decision. But what does it mean to be able to 'delay decision making'? For me, it means handling things calmly and with discipline. I don't have to do reckless things right now and I can wait for the right moment to act. This is as true for trading as it is for real life:
Waiting until you get a good discount for something you have wanted to buy over a long period of time. After all, there are many things that seem to be needed, but their purchase can well wait until the seasonal sale.
Many people get into loans to buy a new iPhone, or a car that they cannot afford well. And if you replace the thoughtless waste on waiting, you can save the right amount and buy a newer model. Another plus is that after a couple of months you may suddenly realize that you don't really need the new iPhone...).
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 11, 2020   74 โพสต์
May 20, 2020 at 12:01
feelsofine posted:
Yes, patience is one of the essential that you will need while getting into forex trading...people tend to get upset or give up if the outcomes aren't in their favors.
Agree with you on that. Patience is a role and key factor in forex trading. It may seems nothing when you are starting but once you are getting there, you will realize how important that is.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 15, 2020   23 โพสต์
May 21, 2020 at 09:05
Correct! Patience is very important. A little rush and impatience can also be wrong for your trades.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2020   83 โพสต์
May 21, 2020 at 11:03
Patient is the mother of all successful trades, I can very well assure and testify to that.
Market Direction
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 05, 2019   17 โพสต์
May 22, 2020 at 20:20
I partly agree with you. Yes, being patient is very important in trading, but not the most important thing. It seems to me that in addition to patience, there must be discipline. Because it's hard to achieve one without another. If you're disciplined, it's easier for you to keep it together. And on the contrary, if you're patient, it is easier to achieve disciplined trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2020   128 โพสต์
May 24, 2020 at 03:59
Patience very often helps the trader not make stupid mistakes
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2020   112 โพสต์
May 24, 2020 at 07:24
If you learn not to rush and not make sudden movements, then really the result will not be long in coming.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 13, 2020   24 โพสต์
May 24, 2020 at 07:51
Im no where near an expert or knowledgable but understanding patience and consistency was the moment I finally started to turn a profit.

The main issue is trading is emotional and a lot of people invest too much exposing themselves. I found in the recent crypto boom a lot are getting into the markets on credit cards and debt, this is making it incredibly stressful for them.

I was very similar back in 2014, which at the time was stupid as hell. Now I'm in the clear and have no burden in the background with profits taken out. The rest in there I don't want to lose but I just see it as pure free money - understanding this helps me emotionally detach from it.

Paper trade, find your system - what works for you
Start slow when moving into real finances
Scale it up when numbers are in your favor.
PATIENCE AND CONSISTENCY.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2020   83 โพสต์
May 25, 2020 at 19:26
If you want to be great trader, be patient
Market Direction
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 21, 2019   32 โพสต์
May 26, 2020 at 11:13
TraderProHungary posted:
Patient is the mother of all successful trades, I can very well assure and testify to that.

True. If we learn to be patient , we overcome one of the biggest challenges of trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2020   83 โพสต์
May 26, 2020 at 17:07
jonny99 posted:
TraderProHungary posted:
Patient is the mother of all successful trades, I can very well assure and testify to that.

True. If we learn to be patient , we overcome one of the biggest challenges of trading.
Yes, my greatest tools of success have been patient
Market Direction
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2020   31 โพสต์
May 28, 2020 at 09:01
Stonesong posted:
Patience very often helps the trader not make stupid mistakes
Yeah. It prevents you from making wrong decisions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2020   83 โพสต์
May 29, 2020 at 21:04
Want to be a great trader then be patient
Market Direction
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ