เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Altitude Signals (AltitudeSIgnals)
Oct 08 2020 at 04:55
4 โพสต์
DO you actively use forex signals? whether paid or free

touchwood
Oct 08 2020 at 10:07
1 โพสต์
Tyronemings654
Nov 30 2020 at 10:07
15 โพสต์
No, I don’t because I don’t think any of them are worth your time. You are better off without them.

SteveHanks
Jul 04 2021 at 09:02
536 โพสต์
Tyronemings654 posted:
No, I don’t because I don’t think any of them are worth your time. You are better off without them.

I also don't use signals.

LyudmilLukanov
Jul 09 2021 at 09:19
795 โพสต์
The signal is good if you find a reliable one.

Meloisel
Jul 14 2021 at 05:14
29 โพสต์
Knowing how to work with signals is really very important and it pays off.

SofieAndreasen
Sep 05 2021 at 13:32
759 โพสต์
You are right about that. There are many fake signals and traders pay for them.

UweMoench
Sep 06 2021 at 08:09
751 โพสต์
Signals should not be followed if you are new. They provide a lot of signals everyday and you will get confused and end up losing the money.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น