เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Which Platform is best for forex trading?

Jun 17, 2021 at 10:10
902 การดู
25 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 20, 2020   49 โพสต์
Jun 18, 2021 at 13:25
My opinion would be the MT4 platform because it is easy to trade, and my broker FP markets are good for scalping. The MT4 is suitable mainly for forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Jun 21, 2021 at 10:08
mt4 is the best options for all kinds of trader even new Forex trader , and its most recommend platform .
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2021   9 โพสต์
Jun 23, 2021 at 10:19
MT4 it is what everyone uses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jun 23, 2021 at 17:31
The MT4 platform is the best. The process is much easier.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2021   330 โพสต์
Jun 23, 2021 at 17:36
AndrewMcCalam54 posted:
mt4 is the best options for all kinds of trader even new Forex trader , and its most recommend platform .
I also agree with you. MT4 is the best platform.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Jun 23, 2021 at 20:39
Undoubtedly MT4 is the best platform.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2021   15 โพสต์
Jun 24, 2021 at 12:24
I agree with @Bradley, MT4 is good to start with. I am using it for more than a year now with turnkeyforex. Low spreads and commissions, good client support and easy to use trading tools for beginners. You can practice on their demo account until you become confident with real market conditions.
Pips Laws (Piplaws)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   28 โพสต์
Jun 24, 2021 at 13:15
lilliemorris posted:
I agree with @Bradley, MT4 is good to start with. I am using it for more than a year now with turnkeyforex. Low spreads and commissions, good client support and easy to use trading tools for beginners. You can practice on their demo account until you become confident with real market conditions.
😀
Sar John (Sarjohn)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2020   187 โพสต์
Jun 25, 2021 at 09:43
lilliemorris posted:
I agree with @Bradley, MT4 is good to start with. I am using it for more than a year now with turnkeyforex. Low spreads and commissions, good client support and easy to use trading tools for beginners. You can practice on their demo account until you become confident with real market conditions.
Indeed, MT4 is the best platform to start trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 05, 2020   13 โพสต์
Jun 26, 2021 at 19:51
From my perspective, one of the best platforms for the newcomers is MT4.
There are so many brokers which provide its clients with their own terminals which can be really good, but they are all different. So, if you want to change the broker, you'll have to get used to the new trading platform which will take some time and efforts. MT4 is a kind of invariant. The vast majority of brokers work with the MT4 platform, so, if you want to change the broker, you'll hardly feel any difference as the main trading tool will remain.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2021   15 โพสต์
Jun 30, 2021 at 12:46
Sarjohn posted:
lilliemorris posted:
I agree with @Bradley, MT4 is good to start with. I am using it for more than a year now with turnkeyforex. Low spreads and commissions, good client support and easy to use trading tools for beginners. You can practice on their demo account until you become confident with real market conditions.
Indeed, MT4 is the best platform to start trading.
True, particularly for forex.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 23, 2021   9 โพสต์
Jun 30, 2021 at 12:55
Mt4 is not the best platform (far from it) but it is the most popular so there is lots of help, examples and almost all brokers provide it so for these reasons I recommend it
yana hansen (78678676)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 16, 2020   137 โพสต์
Jul 01, 2021 at 07:23
Considering that you’re a newbie, I would suggest you to give a try to MT4 as it is very user friendly and my personal favourite. MT5 is also great but you can start with the MT4 first.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Jul 03, 2021 at 14:03
MT4 is the best platform for beginners and most brokers offer it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 17, 2021   20 โพสต์
Jul 28, 2021 at 06:39
For me, as for many traders, MT4 is the best platform.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Aug 05, 2021 at 13:30
I prefer the mt4 trading platform. It is easy to use especially for new traders.
HeavenLeighGill (HeavLeighGill26)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
Aug 05, 2021 at 15:05
I personally prefer MT4 even though MT5 is available. It’s easy to use and there are plenty of tutorials online, especially on YouTube. It’s also one of the most widely available and popular platforms out there.
Reece Rispoli (reece22)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 22, 2018   70 โพสต์
Nov 08, 2021 at 13:37
forexstudio1 posted:
I am newbie in the market and looking for platform to start my journey in the Forex market. But now I am don't know anything about the market. Please help me with platform.
Thanks
Would recommend MT4 for new traders
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2021   52 โพสต์
Nov 08, 2021 at 16:21
forexstudio1 posted:
I am newbie in the market and looking for platform to start my journey in the Forex market. But now I am don't know anything about the market. Please help me with platform.
Thanks
There are many of places to get fre e info like on here, babypips etc, also YouTube videos
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 27, 2021   57 โพสต์
Nov 09, 2021 at 07:38
I also prefer trading on mt4, started using it with fxview, quite easy to use.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ