เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MQL4 Stoploss

Feb 10, 2016 at 12:59
485 การดู
4 Replies
Yurin92
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2015   8 โพสต์
Feb 10, 2016 at 12:59
Hello everyone. I've coded this piece here:

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      bool select = OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); //Iteration through every trade
      if(OrderMagicNumber()==1 && OrderSymbol()==Symbol()) //if Trade==BUY
        {
         if(Close[1]>OrderStopLoss()+atr && Close[1]>OrderOpenPrice()+atr) //is the price already greater than the opening price+ATR, and than the stoploss+ATR?
           {
            bool order = OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderStopLoss()+atr-0.0005,5),0,0,clrAquamarine);
            if(!order){Alert(GetLastError());}
           }
         else
           {
            return;
           }
        }
}

But the stoploss keeps moving on every tick. I know it is due to the '-0.0005', but I would like to have that added 'margin'. How could I manage it to stop from moving on every tick, without having to remove this -0.0005 margin?

thank you very much in advance.
CrazyTraderfx (CrazyTrader)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 21, 2011   1718 โพสต์
Feb 10, 2016 at 13:46
If you wanna place SL when you open orders, then you simply need to adjust SL at this moment using OpenOrder function.

If you wanna place SL at a particular event then you have to add the following condition... Does my SL is null, if so, apply your code else nothing.

So it should do it only once.
Ivan
forex_trader_25447
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 21, 2010   131 โพสต์
Feb 10, 2016 at 15:46
I think, hi wanted to realize Trailing Stop at distance (ATR-0.0005)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 02, 2010   97 โพสต์
Feb 13, 2016 at 09:56
you should separate your conditions from ordermodify command!
ixbone@
DoubleTrap (ForexSeeker)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 20, 2010   814 โพสต์
Feb 14, 2016 at 07:47
You need add the StopLoss Condition.

double stoplossBuy;
if(stoplossBuy < Bid- Close[1]- atr ) stoplossBuy = Bid- - Close[1]- atr ;

// This ensure your stopLossBuy will only move up
Information is Gold when come to organised.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ