เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Need VPS spec suggestions for EA

Jan 18, 2021 at 21:29
491 การดู
7 Replies
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 18, 2021 at 21:29 (แก้ไขแล้ว Jan 18, 2021 at 21:30)
My developper is building an EA for me.

I will be scanning around 30 pairs tick data simultaneously so there will be 30 charts open, will also do automated trading...

My developper is a experienced developper..

I will also talk with him about this...

Would you guys advise me the ideal VPS requirements.

Thank you
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 19, 2021 at 14:56
bump
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 21, 2021 at 10:47
no one?
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 22, 2021 at 19:33
There is a lot of answers to promotional posts here but nothing for other stuff i guess.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2014   83 โพสต์
Jan 23, 2021 at 00:20
hi have a answer ;get a windows hyper v vps. it does not share resources .,single core and upgrade ram if you have to.search for vps close to broker.websites do lists of these if you search.pick your budget.30 charts and 1 ea should be a basic package most times.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 25, 2020   27 โพสต์
Jan 28, 2021 at 10:15
As you are already getting the EA developed by your developer, he is the one you can get in touch with for further things, could help!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 08, 2020   1 โพสต์
Jan 28, 2021 at 10:32
Hi,

You may try https://www.win-vps.com/aff.php?aff=2199 .

Good service, reasonable prices. Using them for few years, satisfied.
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 28, 2021 at 22:08
Thanks mate
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ