เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EURUSD 1h SteadyGrowth 2008-2014 (โดย Leonardo Arteconi )

กำไร : +569.9%
ขาดทุนสะสม 21.12%
pips: 5910.0
การเทรด 591
ได้กำไร :
ขาดทุน :
คุณภาพของโมเดล : 99.9%
Bars in test: 62446
การขยับของราคาที่เกิดขึ้น : 136000053

การทดสอบจริง Real Account Cents

EURUSD 1h SteadyGrowth 2008-2014 การสนทนา

Leonardo Arteconi (bodynet)
Jan 05 2015 at 12:37
4 โพสต์
Traders, I'd like to introduce my trading system results with backtest and forward data.

Order is made using two Expert Advisor runing on VPS working on 1 h and 15 min timeframe on EURUSD pair. The system work on breakout and high volatility of market and place stop order every 1 h and 15 min waiting the breakout. If no breakout occur the order will be updated with new stop order.

The experts was developed considering following rule:
1) Minimum investment: signal work well starting from 1000$ (or 10$ on cents account if you want to test the signal)
2) Strong methodology: no scalping, no grid, no martingale, no overtrading. Open trade only on the right moment!
3) Order management: 0,1 lot per 1000$ of investment.
4) Money management: use always stop/loss, management of break-even and take-price following the developed rule.
5) Equity management: see my equity! Maximum 2 order opened at time.

Please, let me know what you think about results and mainly forward test!
batchboy (Batcheler)
Jan 05 2015 at 23:29
200 โพสต์
Hi Leonardo.
Presuming the above post is stale dated? Maybe update your post, as in 'system for visibility only for now'?
Jerry
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Feb 20 2015 at 13:17
206 โพสต์
very nice strategy of ea stable and realistic profit best thing is it uses proper money mnagement with stop loss and tp and good risk management dnt try to make it more perfect it is doing it
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
Leonardo Arteconi (bodynet)
Feb 28 2015 at 20:53
4 โพสต์
batchboy (Batcheler)
Mar 18 2015 at 03:27
200 โพสต์
Actually TW, it was made 'more perfect' such that those large equity bumps aren't, but Leonardo ongoingly ignored me like I wasn't important, sooooo...... :( that's the way it goes!
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 06:26
206 โพสต์
batch boy there is always a difference when it comes to testing and trading with real money but i think he is doing good since his account on his profile shows good result 57 % for a year leonardo why dont u create an mql signal with your account u can earn money through it too if ppl subscribes your trade u can start selling it free also jst to gain some recognition untill ppl make some profit from your trades
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
batchboy (Batcheler)
Mar 18 2015 at 12:31
200 โพสต์
To understand TW, this EA is a mutually developed and owned strategy via my StrategyQuant (using his i7-4770 computer as part of our 'share'd project), so the 'improved' is the same thing but with a filter that increased EVERYTHING! Greater gain, dd lower, these big wrinkles gone, so what happens live with this myfxbook EA is going to be even better using the improved version, they're related and correlated. This is why I have a right to say what I say and be right. But thanks for watching TW, keep watching! If you don't get signal or EA from Leonardo I'll possibly work out something.
Leonardo is a good Scientist, and he's nice guy, but he knows what 'toppled the applecart' of our mutual project :( (an accidental(?) modus-operandi of technical folks, that of only their view/goal important).
So far I personally only daily run forward tester on my fxcm broker live real acct server backdata with new version but it has been inpressive, no crinkle in the equity curve like I say. Hope to plunk a hundred bucks into my acct and run it live someday for my fxcm acct. Both Leonardo and I have thought to get mqllock of this puppy. Or just do signals, still too early to say at this point.
Best,
Jerry
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 12:46
206 โพสต์
i wont subscribe from signals i trade on my strategy i was jst saying to make a signal on mql coz it will make him good amount of money once popular and since his drawdown is low i serious investors will consider it upload ur signal and send me a link i will share it in my circle if someone got interested they will subscribe
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 12:47
206 โพสต์
i saw ur profile cant see any accounnt on your profile which i can see batchboy
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
batchboy (Batcheler)
Mar 18 2015 at 12:53
200 โพสต์
Like I say, just daily forward test run so far. What does 'make a signal on mql' mean?
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 13:09
206 โพสต์
signal on mql means u can create an mql community account and attach ur mt4 live trading account to it ur trades will be sold as signals to everyone at yout fixed prices on all the brokers mt4 platform if u have meta trader u can see a signal tab there if u create a signal on mql community ppl can subscribe to it directly from meta trader u can charge fees wat ever suits u minimum i guess i 20 usd
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 13:11
206 โพสต์
its same like selling ur signal on myfxbook but its faster and easily accesible to traders with less delays since its built into trading platform and ur signal will be availabe in all the brokers platform who ever provides meta trader coz mql community has develepoed the meta trader platform
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
batchboy (Batcheler)
Mar 18 2015 at 14:05
200 โพสต์
Email me and I will look into. :) batchj2011 at gmail dot com I can also send you mt4 test results so far for last 8-1/2mo, its hot. Like I say, its same strategy but with 'filter' that improves all factors.
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
batchboy (Batcheler)
Mar 18 2015 at 16:12
200 โพสต์
Ok, no need email me now (unless you want last 8mo test report of v2), registered at mql5.com and got info of how to be seller, so when I someday have a hundred$ (am very slow saver on fixed income) and when some time passes its looking good, then I will continue with setup, but in meantime, Leonardo may well be conducive to do mql5 signalling with what he has already with this cent acct. Message him or maybe he sees this discussion and will let you know.
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 19:36
206 โพสต์
u dnt need lot of money to start selling signal u can start with a 100 usd account too create ur account attach it and leave it for free tht way ppl will subscribe it for free once they see ur capable of making them profit u can start charging for those signals for example if ur 100 usd becomes 1000 in 2 yrs it will show ur gain as 900 % which ppl will acknowledge more i hope u understand what i said
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
TradeWizard (AnalyzedIncome)
Mar 18 2015 at 19:37
206 โพสต์
or u guys can attach the same account which has 57 percent profit and keep subscription free there is nothing to loose but if u start gaining recognition it wld be good
Greed and Non acceptance are the biggest enemies
batchboy (Batcheler)
Mar 19 2015 at 00:49
200 โพสต์
I understand all you said, for now I leave it for Leonardo if/when he'd like to do signal service for v1 thru mql5.com.
don't believe 99.9% of the EA e-ads out there my friends!
Leonardo Arteconi (bodynet)
Nov 07 2015 at 06:18
4 โพสต์
Still growing! Running in forward test since april 2014 and the system seems to be well balanced. The expert work well on trending/breakout period and manage very good drawdown during ranging (nobody is perfect).
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น