เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Adaptivetraderpro Real (โดย Petter01 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Adaptivetraderpro Real การสนทนา

jirapat1509
Dec 04 2016 at 09:31
1 โพสต์
Petter01
Dec 06 2016 at 07:33
8 โพสต์
Ozzie Matt (aeronthomas)
Dec 06 2016 at 08:06
1557 โพสต์
rolandfx
megaprojectfx15
Dec 06 2016 at 08:44
4 โพสต์
give me information about this ea

thanks

FXtrade12 (forextriggerbot)
Dec 06 2016 at 08:44
4 โพสต์
Petter01
Dec 07 2016 at 04:07
8 โพสต์
megaprojectfx15 posted:
give me information about this ea

thanks

for more information https://goo.gl/q7E3pr

Ozzie Matt (aeronthomas)
Dec 07 2016 at 04:13
1557 โพสต์
this looks pretty good would like to hear from anyone trying it on a regulated broker like Ic MArkets, tickmill, Pepperstone etc. also would be great to see lot sizing, to see if any grid / martingale strategies in play. cheers

Nest (cracker4x)
Dec 07 2016 at 04:40
10 โพสต์
Could you share the demo version of this EA?

obatel
Dec 07 2016 at 07:29
9 โพสต์
Can we have information about the lot size, look like very aggressive trading

Petter01
Dec 07 2016 at 07:49
8 โพสต์
cracker4x posted:
Could you share the demo version of this EA?

you can request demo here [email protected]

swordfish
Dec 07 2016 at 18:30
37 โพสต์
obatel posted:
Can we have information about the lot size, look like very aggressive trading


It's easy to figure out. Take EURUSD for example on 12/1 - 5.8 pips gain for profit $174.6. Pip value 1 lot = $10, so it was trading 3 lots more or less for this pair.

Ozzie Matt (aeronthomas)
Dec 08 2016 at 06:24
1557 โพสต์
Petter01 posted:
cracker4x posted:
Could you share the demo version of this EA?

you can request demo here [email protected]
thanks I have requested a demo. cheers

Yury48
Dec 08 2016 at 08:07
222 โพสต์
Hello,
I have requested a demo several times, but received no response.

Petter01
Dec 08 2016 at 18:52
8 โพสต์
Yury48 posted:
Hello,
I have requested a demo several times, but received no response.

check your email

bounty_hunt3r
Dec 09 2016 at 04:27
19 โพสต์
Hi,

I have requested a demo too, but always got this message,

Delivery to the following recipient failed permanently:

     [email protected]

Technical details of permanent failure:
DNS Error: 9002850 DNS type 'mx' lookup of adapivetraderpro.com responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: adapivetraderpro.com

Do you have any other email to send?

Thanks

msiforex
Dec 09 2016 at 09:29
1 โพสต์
I have this EA but it doesn't do absolutely nothing.... Just in corner it says adaptivetraderpro with a smiley face. It is on gbpusd m15

braddock
Dec 09 2016 at 10:10
239 โพสต์
you get a wrong emailadress, there is missed the t from adaptive

successwill
Dec 09 2016 at 10:19
247 โพสต์
Well i received a one month free trial. Usage on strategy tester prohibited..I will try to figure out the logic behind.

Ozzie Matt (aeronthomas)
Dec 09 2016 at 11:09
1557 โพสต์
I have also received a free trial, I was just about to install but if it can't even be backtested that I won't bother. I won't use systems until I have run back tests. If anyone does use the system on a reputable broker non cent account. I would be interested in how you go. cheers

HarriOshord
Dec 09 2016 at 12:51
19 โพสต์
Do not go download the demo version, writes an error. have someone else was takayazhe problem?

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น