เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Adaptivetraderpro Real (โดย Petter01 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Adaptivetraderpro Real การสนทนา

swordfish
Dec 19 2016 at 21:15
37 โพสต์
Agree. GMT offset should be an extern input unless you code the auto GMT in EA.

braddock
Dec 20 2016 at 22:56
239 โพสต์
Tiniwi2
Jan 02 2017 at 09:39
22 โพสต์
Hello !

Is this a trade copier? Will I get the trades from a Master Account?

Yours
Tiny Tina

swordfish
Jan 03 2017 at 19:07
37 โพสต์
Not a trade copier.

braddock
Jan 03 2017 at 21:30
239 โพสต์
but no answer about gmt parameter from developper since 2 weeks....

swordfish
Jan 03 2017 at 23:31
37 โพสต์
The best solution for now is to only trade with brokers having GMT +2.

Whoflungdung
Jan 13 2017 at 08:51
1 โพสต์
Well guys not sure what is going on with this developer, I just bought Adaptive pro 2 days ago and I have been requesting the password for the product and have had no luck with a response, pretty sure I just got taken and my money as well..feel really cheated😭 😞

Ozzie Matt (aeronthomas)
Jan 13 2017 at 09:04
1557 โพสต์
Whoflungdung posted:
Well guys not sure what is going on with this developer, I just bought Adaptive pro 2 days ago and I have been requesting the password for the product and have had no luck with a response, pretty sure I just got taken and my money as well..feel really cheated😭 😞
I would suggest initiate a chargeback on your credit card for 'non delivery of goods'. good luck

braddock
Feb 15 2017 at 21:46
239 โพสต์
any news about this ea? gmt offsetparameter?

cyberom
Mar 01 2017 at 20:42
96 โพสต์
adwrn
Mar 06 2017 at 08:08
6 โพสต์
我的模拟还没开单,晚上回去再看下设置,把所有品种也加载上ea

adwrn
Mar 07 2017 at 08:04
6 โพสต์
彼特,今天我的模拟号也没开单,怎么回事

adwrn
Mar 10 2017 at 08:15
6 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น