เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Algotrader Expert Advisor Beta testing v.5.2 (โดย algotraderea )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Algotrader Expert Advisor Beta testing v.5.2 การสนทนา

trader30
Mar 21 2016 at 12:53
65 โพสต์
what is the deferent between this one and old one , ? why is not in the market like the old one

Ozzie Matt (aeronthomas)
Mar 22 2016 at 14:33
1557 โพสต์
hi can you please unlock history and also do you have any real accounts running this EA or just demos?

Ozzie Matt (aeronthomas)
Mar 23 2016 at 07:50
1557 โพสต์
okay your first post indicated you were selling it. Strange as no one in the right mind will buy an EA without seeing full history on a real live account. Good luck

johntrung
Apr 02 2016 at 13:10
494 โพสต์
Real account died , no reason for us to buy your EA

There will always some good opportunities , just don't give up
stylesheets
Apr 07 2016 at 06:37
9 โพสต์
@algotraderea

Stats looks awesome!

Is this next beta version of your 30,000 USD EA? ( https://www.mql5.com/en/market/product/12893 )

johntrung
Apr 07 2016 at 06:55
494 โพสต์
No, he is a different guy. Be careful

There will always some good opportunities , just don't give up
trader30
Apr 07 2016 at 07:06
65 โพสต์
stylesheets
Apr 08 2016 at 07:01
9 โพสต์
algotraderea posted:
stylesheets posted:
@algotraderea

Stats looks awesome!

Is this next beta version of your 30,000 USD EA? ( https://www.mql5.com/en/market/product/12893 )

No, that is a different ea from some other vendor.


Thanks. Is this EA on sale? Is there a website / I find more about or is it just for private use?

ahmedfouad
Apr 08 2016 at 21:58
198 โพสต์
Hello..

Which EA are u using?
Can you share more information?
Any real account monitoring?

Regards

MaXShorec
Apr 12 2016 at 06:56
1 โพสต์
Средний убыток больше(

Когда честный человек понимает,что ошибался,он либо перестает ошибаться,либо перестаёт быть честным.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น