เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Automated Capital (โดย forex_trader_[485191] )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Automated Capital การสนทนา

AutoCapital
forex_trader_[485191]
Feb 05 2022 at 09:16
2 โพสต์
🥂🥂 Welcome to Automated Capital 🥂🥂

Our AI works 24/7 to perform comprehensive analysis of market conditions at any time to provide traders with the best and most relaxing trading experience.

Trading has never been easier.🥂

DD is strictly managed

If you like more info on how to get involved
Join our telegram -
https://t.me/JoinAutomatedCapital
ALIENex
Feb 24 2022 at 15:24
27 โพสต์
good results here
zero profits on charts
Treeny
Feb 24 2022 at 20:06
213 โพสต์
KONANWELLBOX
Feb 26 2022 at 13:26
5 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น