เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Combo-1 (โดย thesupremeforex)

กำไร : -99.47%
ขาดทุนสะสม 99.89%
pips: 202.2
การเทรด 451
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : เดโม
เลเวอเรจ: 1:400
การเทรด : อัตโนมัติ

Combo-1 การสนทนา

Jun 23, 2015 at 17:19
265 การดู
1 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2014   249 โพสต์
Oct 11, 2015 at 12:27
Combo-1:
This is very steady and safe system with average monthly gain of 5%. There have been ups and downs within last 14 months. Now its fine tuned to achieve consistent growth of more than 5% per month with USD 25000 investment.
Help others
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2014   249 โพสต์
Mar 05, 2016 at 06:48
From January 2016 I am using another system for consistent daily gain of more than 1%. I will continue this for 6 months and after successful trend I will place on my live account.
Help others
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ