เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

ModelForex (โดย Modellerr)

กำไร : -9.15%
ขาดทุนสะสม 64.99%
pips: -247313.8
การเทรด 2698
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:30
การเทรด : ไม่ทราบ

ModelForex การสนทนา

Nov 12, 2020 at 16:15
548 การดู
8 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   7 โพสต์
Dec 06, 2020 at 22:33
100% win rate last week 73/73
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 16, 2020   21 โพสต์
Dec 11, 2020 at 11:47
I’m impressed that you have a 100% win rate for last week..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   7 โพสต์
Dec 17, 2020 at 11:51
mikehussy332 posted:
I’m impressed that you have a 100% win rate for last week..
I am still expecting to end December with a 100% Win rate. I am somehow stretching the system trailing DD tolerance.
I trade with and without SL.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 12, 2020   2 โพสต์
Dec 17, 2020 at 12:32
nice
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   7 โพสต์
Dec 21, 2020 at 23:02
About to end the month but still keeping a 97% win rate in december
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   7 โพสต์
Dec 29, 2020 at 18:59
Next month I will stop gold trades in this account.
It will still target 1% daily compounding return
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 07, 2020   7 โพสต์
Dec 30, 2020 at 14:49
ModelForex system is a Top30 signal ranked on SignalStart.com among more than 600 systems
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   27 โพสต์
Jan 13, 2021 at 09:01
That’s great. 100% win rate isn’t easy to get. Good to know and keep sharing.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 01, 2020   23 โพสต์
Feb 10, 2021 at 09:19
That’s awesome! It is not easy to get such good results and I’m glad you decided to share this here. Thank you.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ