เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

SniperTrader (โดย Joss Ghandoss )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

SniperTrader การสนทนา

Joss Ghandoss (mamorostfx)
May 23 2015 at 20:46
47 โพสต์
Trader is like sniper, analyzing everything
before pulling the trigger.
Wind direction, air temperature, distance,
risk, entry and exit points. Sniper can survive
without food and sleep for days just
to pull one shot. Patience, emotional stability,
ability to adapt,
And perfect calculation is the
most important key!!
one shot, one kill
we are trader
we are sniper!!
one click
we kill the market

Paracelsus66
May 24 2015 at 00:38
85 โพสต์
Professor53
May 24 2015 at 01:43
795 โพสต์
How did it do in back testing and what settings did you use for spread?

Click on my Name to see My Live Charts and Bio.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น