เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Trend Hunter Robot (โดย leapfx)

กำไร : +1677.87%
ขาดทุนสะสม 21.45%
pips: 25288.0
การเทรด 479
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:200
การเทรด : อัตโนมัติ

Trend Hunter Robot การสนทนา

Sep 01, 2022 at 16:12
1,649 การดู
23 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 21, 2013   272 โพสต์
Sep 18, 2022 at 06:23
If anyone buys this please post your results. There are a number of LeapFX EA's that have very varied results based on things like broker, settings, etc
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 08, 2022   3 โพสต์
Sep 26, 2022 at 12:12
What version is this One
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 20, 2022   7 โพสต์
Sep 26, 2022 at 13:30
Backtesting with real ticks from dukascopy, and reduced spread multiplier of 0.6 gives very very bad results... Not really worth buying.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2018   169 โพสต์
Sep 27, 2022 at 14:35
Back tests are definitely not bad, and real testing not bad. If not getting correct results please email support@leapfx.com and we'll help you get it working properly.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 10, 2010   9 โพสต์
Oct 04, 2022 at 04:27
Backtesting ANY EA is a waste of time. Some people will never learn that.
I just installed this EA a few days ago and it is outperforming the one posted here. My broker is Tradersway.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 20, 2022   7 โพสต์
Oct 04, 2022 at 06:31
Totally agree. Show me that live and real account. Backtesting is very wise and important. So ignore the people that say otherwise.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 10, 2010   9 โพสต์
Oct 04, 2022 at 09:35
I have purchased several EA's from these guys; they honor their refund policy as they say. So... why not?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 14, 2022   21 โพสต์
Oct 04, 2022 at 11:17
Strange.. they always answer my questions. Yes depending of the EA I also have different results, but if I'm not happy by the end of the 30 days, they always refunded me, I have bought 4 EA's with them and asked for refund of 2, no problems and I keep testing
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 29, 2022   28 โพสต์
Oct 04, 2022 at 11:51
I think the sale of EA did not work. And what's the problem? Well, besides the fact that the purchased adviser does not earn. The vast majority of advisors are not profitable. But their sale ... very often I notice that someone buys them, but then becomes dissatisfied.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2018   169 โพสต์
Oct 04, 2022 at 15:06
I think this Chris Poven guy has us confused with someone else.
1. We have no record of this guy as a customer.
2. We ALWAYS respond to customers and never block them.
3. If we block someone on here, it's because they are spamming or lying.
4. This guy registered 12 hours ago... probably a competitor.

Mouricio, registered 5 hours ago. We have no record of any customer name Mouricio. Another liar, probably same guy.

Ethan marks registered 20 minutes ago. Another fake post.

We always HONOR our refund. And we always provide support best we can.

In this business not all systems are for everyone. Many people can be happy with a system, and many people can be unhappy. That's why we offer multiple systems and offer refund guarantees that we honor so people can decide if it's a good fit or not.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 31, 2022   6 โพสต์
Oct 09, 2022 at 01:03
Refund not work - a play on words from a lying seller
TopRank (TopRank)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 27, 2016   41 โพสต์
Nov 03, 2022 at 11:01
wolfeman posted:
Backtesting ANY EA is a waste of time. Some people will never learn that.
I just installed this EA a few days ago and it is outperforming the one posted here. My broker is Tradersway.
can you share myfxbook of your account?
Trade to live another day
Andy Zatt (fastdrive55)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 27, 2014   103 โพสต์
Jan 18 at 08:49
What happened on July 21, 2022?
You haven't been around lately.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2018   169 โพสต์
Jan 18 at 15:33
Nothing major just some drawdown on USDMXN the pip calculation is different for USDMXN. For example 10 pips on EURUSD can be measured on anotehr pair like GOLD or USDMXN differently , because of more decimals. In myfxbook it looks like more drawdown but it's not.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 24, 2018   21 โพสต์
May 02 at 19:20
Disappointing. I bought the EA, they deliver a bunch of set files with it (84 overall, 13 for EURUSD alone), but no explanation what each set file is good for.
So I asked the support, they basically answered 'RTFM', while the questions are not answered in the manual (one of the four was, to be fair - my bad). No answer since.
Also no multicurrency setup for MT5, only fixed lot money management.

So far my judgement:
+ Pretty flexible, you can fine tune yourself with the strategy tester
+ Looks good in this account
o Fair manual which explains the setup and strategy reasonably well
o Bunch of set files delivered with it, which have no clear description
o Basic members area on their website
- Multiple instances needed even on MT5
- Manual testing or even optimization is needed

In the end I feel it's just a cheap accumulation of indicators which I can also write myself. I expected to benefit from the knowledge of the authors, but it doesn't seem like that so far.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 03, 2023   5 โพสต์
May 03 at 13:29
Thanks for the feedback.
This initially looks suspicious.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2018   169 โพสต์
May 03 at 17:55
Not sure - the communication was clear , but if you didn't get a clear enough explanation you can email again and ask for clarification.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 24, 2018   21 โพสต์
May 03 at 18:24
Your answer was: 'Please read the manual it tells you which pairs to use and which set files.'
And yes, it tells me which pairs to use, while you use different pairs in this account. The manual does not tell me which set files to use. And the backtests on your website are also for some set files but it's unclear for which. For example EURUSD comes with 13 set files but 3 backtests, and it's not clear for which those are.
So I still don't know what set files are used in this account, I still don't know which second account you are talking about , I still don't know what in your eyes speaks against ICMarkets, and I still don't know what all those different set files are and which ones you recommend to use.
Dragan Drenjanin (gandra)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 20, 2017   4 โพสต์
May 04 at 07:53 (แก้ไขแล้ว May 04 at 07:56)
Use any of this eurusd set or choose any set between 84 sets. You got the options. If you wandering what would be the best set or sets for you test all inside strategy tester. For starting date choose 01.01.2021 up to to today's date. During the test wach history tab to check how those set performing, what would be the biggest profit or loss and so on. Then pick one set for your trading. Before start with the testing download all tick deta, bid ask date , high low date, m1, m2, an so on up to week date. For testing use MT5. But if you don't want too do this, I mean on the testing all sets or some of those set, simply use default settings on EURUSD on H1. Or use any of these sets. Ther is no favorite set or sets. All sets are good.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 24, 2018   21 โพสต์
May 04 at 17:03
Well I understand how backtesting works.
But I find it quite cheap to provide 84 set files without any description, to provide backtests for different set files. I don't know whether they have correlations, so if use 12 EURUSD sets, will maybe 6 trades open at the same time? This would have an impact on the risk settings. Or to be more precise on the lot size, because there is no automatic selection of the risk size.
Of course, I can also backtest everything myself. But for 800 bucks I would expect a much more clear delivery. It's not hard, it's just work that now every customer has to do by himself.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ