เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MarcellusLux trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Marcel Durham

ประวัติย่อ :
LUX trading system and investing information on website https://luxsystem.trade
Telegram channel: https://t.me/luxsystemtrade
Send email: [email protected]

รูปแบบการเทรด :
I have a lot of experience working with technical tools, when trading manually and when creating EA.
I use historical levels and tools for support, resistance levels determination. MACD, trend trading, EMA, reversal patterns.

คำขวัญ :
@Marcellus8610

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 1

ลงทะเบียนแล้ว May 19 2020 at 18:18

Blocked users 53

แผนภูมิ

Systems by MarcellusLux

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
LUX 7750.48% 11.82% 13612.4 ผสม 1:500 จริง
Marcel Durham
Marcel Durham Oct 14 2022 at 07:29
Website: https://luxsystem.trade
Marcel Durham
Marcel Durham Oct 14 2022 at 07:29
Telegram channel https://t.me/luxsystemtrade
Andre Resende
Andre Resende Jul 12 2022 at 12:06
What happened with the July numbers?
Marcel Durham
MarcellusLux Jul 13 2022 at 06:24
Hi, Trading is not always profits, unfortunately. Drawdown is 3% and I'm going to cover it after a short pause (making adjustments to the trading plan and correcting miscalculations)
wall street hack
mahdibakran Sep 03 2022 at 05:28
what time frame do you trade ?
Marcel Durham
MarcellusLux Sep 08 2022 at 12:07
usually open on the hourly chart by doing analysis from 30 minutes to a daily. In some cases, when the trading plan is to increase the duration of the trade, I consider larger time frames.