เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

LUX (โดย Marcel Durham)

กำไร : +13260.89%
ขาดทุนสะสม 11.82%
pips: 14404.1
การเทรด 378
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : ไม่ทราบ

LUX การสนทนา

Jun 30, 2021 at 10:56
12,670 การดู
485 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 01, 2023   14 โพสต์
Jun 06 at 19:26
MarcellusLux posted:
AnnMeer posted:
@MarcellusLux I've noticed that you often trade currency pairs involving the JPY, but it seems like you rarely provide detailed analytics for those trades. Can you share your thoughts on why that is?
GBP/JPY is once again reaching the resistance of 172.800 and in my opinion does not have strong priorities for further growth for a while. The current area of resistance puts strong pressure on the market and during May this level was not passed. I will consider this level as a marker and further growth can be considered only after it is broken. However, in the long term (weekly and monthly) MACD and EMA point to buy.
On the short term charts, I see a MACD divergence that formed during a horizontal move along resistance, with a slight bullish incline.
In order to consider further downside, I would take a close look at the hourly chart which indicates MACD sell but the EMAs are still below the price level which provides some support and a fall could be considered if the EMA 100 marker level is passed on the hourly chart (now at 172.015) and further breaking through the EMA 200 line with the prospect of falling to 171.250 (still within the current horizontal trend).
Summing up, I would clarify that the short term hints at a fall following the divergence and the impact of the 172.800 resistance, but the long term, where the monthly chart shows a preliminary MACD buy signal, can still return to a continuous increase, which can be strong enough to reach 175.000.


Thanks for sharing, @MarcellusLux! Your analysis on GBP/JPY is really helpful. Keep up the great work!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2021   79 โพสต์
Jun 07 at 18:14
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2022   18 โพสต์
Jun 07 at 19:04
DenverRRR posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.

I'm not agree with you. Errors are also some kind of systematic mistake can be processed by AI.
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 09 at 00:22
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?
The market does not always move according to technical analysis. There are also some movements that are difficult to predict and calculate, such as news releases or economic statements, and which have 3 phases (before, during and after) of influence
@Marcellus8610
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 09 at 00:36
WhiteWitcher posted:
Oh what do you think about trading without indicators? I believe the absence of indicators will have a bad effect on the quality of trading. And you will start loosing profit.
Technical analysis includes many other tools for analyzing the market, scanning and identifying the proper trading points. Automatic indicators are just some kind of micro-algorithms that speed up and facilitate the trading process. However, trading style is not important as long as your profits are consistent.
@Marcellus8610
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2022   18 โพสต์
Jun 09 at 10:52
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?
The market does not always move according to technical analysis. There are also some movements that are difficult to predict and calculate, such as news releases or economic statements, and which have 3 phases (before, during and after) of influence

How do you consider these situations in your analysis?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2021   79 โพสต์
Jun 12 at 13:54
Claussen posted:
DenverRRR posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.

I'm not agree with you. Errors are also some kind of systematic mistake can be processed by AI.

WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2022   68 โพสต์
Jun 12 at 18:10
DenverRRR posted:
Claussen posted:
DenverRRR posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.

I'm not agree with you. Errors are also some kind of systematic mistake can be processed by AI.

WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.

I do not know the advisor which could so. But LUX trading system is excellent. And if this trading system could be implemented as an adviser, I would not hesitate to buy it. In the meantime, I'm thinking about to cooperate with Marcellus.
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 13 at 10:12
Michel_Dubois posted:
DenverRRR posted:
WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.

I do not know the advisor which could so. But LUX trading system is excellent. And if this trading system could be implemented as an adviser, I would not hesitate to buy it. In the meantime, I'm thinking about to cooperate with Marcellus.

I don’t know what you are hinting at, but just simple reminder, if you wish to make an investment in the development of LUX, contact me here [email protected]
@Marcellus8610
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   184 โพสต์
Jun 13 at 13:37
DenverRRR posted:
Claussen posted:
DenverRRR posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.

I'm not agree with you. Errors are also some kind of systematic mistake can be processed by AI.

WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.

Oh I am an old school guy. I do not like to use advisers in trading. Because I believe the machine has no 'intuition'. This is an algorithm of actions, nothing more. And it is programmed by a person.
But I can tell you even if AI is not yet writing Expert Advisors, it is only a matter of time. We live in the 21st century, technology is progressing every second, no matter how I or anyone else resist it.
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 14 at 09:35
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
The market does not always move according to technical analysis. There are also some movements that are difficult to predict and calculate, such as news releases or economic statements, and which have 3 phases (before, during and after) of influence

How do you consider these situations in your analysis?

If I know that the next movement more likely is unpredictable than has any trend, then I will refrain from trading or will make changes in risk management to avoid possible large losses. I rely on my algorithms and technical analysis, but sometimes my methods can be inaccurate like any other trading system in the trading world. That is why sometimes there are losses that are important to accept and work on so that the profit always exceeds the probable and actual losses.
@Marcellus8610
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 02, 2022   28 โพสต์
Jun 15 at 09:24
@Antony2000 New? Established from 2010, so it's 13 years now. VFSC regulated. It's not FCA of course, as we all know well, but a financial regulation too. Now there are enough regulators. We cant always consider only 1 or 2 regulators to be good. Otherwise, in such a case, we must deny any progress, you know. 😀
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 11, 2022   21 โพสต์
Jun 15 at 13:00
@MarcellusLux Nice work. Thanks for the motivation. Your advice and trading inspires me to trade better.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 20, 2023   13 โพสต์
Jun 19 at 09:11
Hi Marcellus. Every time I look at my profit and I'm amazed at your professionalism. Great job.
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 19 at 10:25
MarioSerg posted:
@MarcellusLux Nice work. Thanks for the motivation. Your advice and trading inspires me to trade better.
Thank you
I am also inspired by the fact that there is much to discuss on this thread, and my trading is motivated by the constant interest of investors and the excellent performance of the LUX trading system.
@Marcellus8610
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2022   68 โพสต์
Jun 19 at 18:17
MarcellusLux posted:
Michel_Dubois posted:
DenverRRR posted:
WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.

I do not know the advisor which could so. But LUX trading system is excellent. And if this trading system could be implemented as an adviser, I would not hesitate to buy it. In the meantime, I'm thinking about to cooperate with Marcellus.

I don’t know what you are hinting at, but just simple reminder, if you wish to make an investment in the development of LUX, contact me here [email protected]

I think about it and would like to text in PM. I have a few questions about perspective of cooperation.
Marcel Durham (MarcellusLux)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 19, 2020   339 โพสต์
Jun 19 at 20:10
Michel_Dubois posted:
I think about it and would like to text in PM. I have a few questions about perspective of cooperation.

I will be glad to communicate, let's be in touch
@Marcellus8610
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2022   18 โพสต์
Jun 20 at 13:53
DenverRRR posted:
Claussen posted:
DenverRRR posted:
Claussen posted:
MarcellusLux posted:
Claussen posted:
What do you think about Artificial Intelligence? It is becoming more and more popular every day. Can it write an EA?
EA development process is not the most difficult thing in trading and, theoretically, a well-developed AI could handle it. But whether it can properly manage it is another matter.

Why can't artificial intelligence be able to adjust using market data? This is an electronic representation of economic processes. What prevents AI just like you using indicators and rules of technical analysis?

But how then to find errors and correct them? It needs a person anyway.

I'm not agree with you. Errors are also some kind of systematic mistake can be processed by AI.

WHAT? Can you name at least one EA that can independently set up to market changes and error corrections?? I cant.

It's not about which advisor can do it. And that the trader can be a substitute for AI. And in the future this profession will suffer.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 10, 2023   40 โพสต์
Jun 20 at 17:57
@MarcellusLux Good job this week!
Think Value LLC (Drazeer)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 30, 2016   10 โพสต์
Jun 21 at 05:20
Careful with this.
Google TonyWin or AnthonyWins.
His strategy looks exactly like this.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ