แผนภูมิ

Systems by chamchoun

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
SonicR™ - 1x Risk 14.61% 25.92% 1844.5 ผสม 1:500 จริง
Contest - forexrival 3.37% 10.44% 170.0 อัตโนมัติ 1:200 จริง
SonicR™ - PAMM 1x Risk 27.24% 47.89% -514.1 - 1:200 จริง
SonicR Scalping 100.03% 38.98% 4755.2 - 1:500 จริง
SonicR™ - 4x Risk 50.76% 12.08% 5036.7 - 1:500 จริง
Contest - chamchoun 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม
Contest - chamchoun 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
Contest - chamchoun 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม