เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

innovative trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
Developer of automated trading systems for MQL4/MQL5

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 3

ลงทะเบียนแล้ว Feb 05 2016 at 12:07

Blocked users 1
ผู้ใช้ยังไม่ได้โพสต์

แผนภูมิ

Systems by innovative

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
[EL EA] Forex.com 860.58% 11.12% 249.6 อัตโนมัติ 1:200 จริง
[EL EA] NPBFX_Real 308.56% 3.77% 186.0 อัตโนมัติ 1:200 จริง
[EL EA] - InstaForex 2.96% 0.00% 10.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] _V0.32] 358.41% 0.00% 561.6 อัตโนมัติ 1:200 จริง
[EL EA] - InstaForex 108.07% 13.05% 235.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] Tickmill 163.23% 47.40% 556.2 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] Tickmill - 2 118.50% 39.88% 455.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] ActiveTraders 211.68% 53.33% 271.4 อัตโนมัติ 1:400 จริง
[EL EA] Best Trade 1496.09% 54.91% 1086.3 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
[EL EA] -0.08% 0.00% -3.7 - - จริง
[EL EA] - FXGiantsUK 1317.29% 33.25% 717.6 คู่มือ 1:500 เดโม
[EL EA] - TickMill 0.00% 0.00% 0.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] - FXGiantsUK 2 0.00% 0.01% 0.0 - - จริง
[EL EA] - TickMill 40918.53% 17.66% 1182.2 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
[EL EA] - ICmarkets 83.33% 15.34% 103.3 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] - PeperstoneN 21.62% 9.57% 48.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] - FBS 103.21% 14.92% 170.1 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] - JFD 28.81% 16.84% 144.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] 22.73% 20.49% 44.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
TickMill [EL EA] 40910.06% 17.66% 1182.2 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
FxChoice [EL EA] 151.10% 21.92% 207.2 - 1:200 เดโม
[EL EA] 958.81% 18.32% 585.9 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA](Cross + Majors), 477.58% 24.23% 460.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
[EL EA] AAFX 771.31% 6.93% 205.8 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
[EL EA] - Tickmill 318.24% 27.65% 434.4 - 1:500 จริง
Mega Profit - [EL EA] ]- Invalid DD calc 82082.86% 100.00% 46.7 - 1:500 จริง
[EL EA] 439.68% 46.62% 535.4 อัตโนมัติ 1:200 จริง
FxChoice-Pro [EL EA] 210.39% 15.30% 411.6 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
[EL EA] 533.70% 10.34% 518.6 อัตโนมัติ 1:200 จริง
[EL EA] Tickmill - Vip 73.76% 2.89% 419.5 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
[EL EA] FBS - ECN 447.78% 11.15% 1897.7 - 1:500 เดโม
[EL EA] FBS - Standart 6.16% 8.03% 41.7 - 1:1000 เดโม
[EL EA] - [MT4 St] 1917.00% 0.26% 3181.9 - 1:500 เดโม
[EL EA] - IC Markets_Classic_ MT5 -0.64% 0.00% -24.1 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
[EL EA] - KeyToMarkets_Standart. 14.33% 22.66% 5.2 - 1:500 เดโม
[EL EA] DMA 2044.18% 4.71% 1602.3 อัตโนมัติ 1:200 จริง
[EL EA] - ICmarkets. 145.73% 43.42% 463.2 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
[EL EA]] - Fix Api Trading. 456.01% 57.92% 947.7 อัตโนมัติ 1:200 จริง
FBS [EL EA] 21.66% 3.32% 98.7 อัตโนมัติ 1:30 เดโม
[EL EA] - Leverage 10:1 112.36% 1.42% 1585.9 อัตโนมัติ 1:10 เดโม
[EL EA] Crypto 509.95% 12.81% 4156.7 - 1:200 จริง
ThinkMarkets [ELM EA] 65.01% 2.48% 246.8 อัตโนมัติ 1:500 เดโม

ฟีดของ innovative