เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Why stop loss order are important and tips ?

Jun 20, 2021 at 06:31
372 การดู
18 Replies
forex_trader_2237169
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 14, 2021   36 โพสต์
Jun 20, 2021 at 06:38
Just place a stop and secure your profits, i use stop losses on volatile pairs or use a very small lot size if i dont want to place stops, both of this helps me to keep making profits and i can exit trades without letting it get to my stoploses first if i see a reversal. Just be deciplined about it and you will keep making profits.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Jun 20, 2021 at 11:26
For short term traders, stop loss is very important. In short term market can move in both ways even if it's in trend. To save your capital from unwanted loss, stop loss is important. But you need good understanding of the market to place a good stop loss.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jun 20, 2021 at 16:04
If I want to manage the risk properly, I must use stop loss. A trader can not secure the account without managing risk. Stop loss protects from unexpected losses. Discipline helps trading in maintain.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 05, 2016   31 โพสต์
Jun 22, 2021 at 06:10
Trading without a stop loss is a sure way to completely lose your deposit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 31, 2021   13 โพสต์
Jun 22, 2021 at 10:24
Agreed. They play a critical role in your trading to minimize the losses that you are making in case the order goes the reverse.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2021   9 โพสต์
Jun 22, 2021 at 10:53
Good thread. I hope that many trader read this so that they can save themselves from losses
lovefortrading (perryjohn765)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 12, 2017   238 โพสต์
Jun 22, 2021 at 12:03
Stop losses can help you going into further losses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jun 22, 2021 at 17:19
perryjohn765 posted:
Stop losses can help you going into further losses.
Protects stop loss from excess loss. If the trader wants to make less loss then a swing point stop loss should be given.
Suradi (FXOday)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   470 โพสต์
Jun 22, 2021 at 23:34
Using trailing stop is a good trading plan when the strong trending market, usually I like to manual stop loss and modify when needed, looking at the level price that formed support and resistance zone to placed stop loss.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2014   83 โพสต์
Jun 23, 2021 at 02:25
i read that a lot of pro traders with big firms dont use stop losses. some reasons are if they think direction is right; give the trade time;second they will use hedging trade until direction goes their way again.then close hedging trade.only after a certain time will they close a trade if their reasons are good.why should you close a trade if you think direction is right.? how many times do people do this and see their their trade reverse after stop loss.also the percentage profit per year is usuall 20% to %100 usually.this is not hard if you have big trading reserves .stop loss does not equal direction is wrong; weekly and monthly chart will confirm the direction. most times.price most times retraces before going in a direction across all markets.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 15, 2021   15 โพสต์
Jun 23, 2021 at 06:05
Really don't about big firms are suing that but as a retail forex trader, it is always better to exit the position with small loss other wise have to go home with the big sack of loss. Moreover if trade returns to the better position you can enter there as well. its all about timing and managing the risk.
Sar John (Sarjohn)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2020   187 โพสต์
Jun 23, 2021 at 10:02
Stop loss bounds your losses and protects you from going to further losses. That is why for beginners it is always said to trade with stop loss.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 07, 2020   1 โพสต์
Jun 23, 2021 at 13:38
risk management should be a priority all time .
Suradi (FXOday)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   470 โพสต์
Jun 23, 2021 at 23:14
Retail trader they only follow the market to making a profit, trading against the market is a disaster, but in fact not always trader having precisely prediction all the time, when getting in wrong direction stop loss or cut loss is one way to manage the risk, as trader retail only trying to manage the risk but they cant control the risk, its why important stop loss for them
yana hansen (78678676)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 16, 2020   137 โพสต์
Jun 24, 2021 at 06:46
Placing a stop loss is not mandatory but an extremely important risk management tool that will eliminate or limit or losses to an extent.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jun 29, 2021 at 12:36
If you are a short term trader, and don't use stop loss. You may end up losing all the money if market goes against you. In short, sometimes market retrench a lot.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jun 29, 2021 at 15:47
innovative posted:
Trading without a stop loss is a sure way to completely lose your deposit.
Yes, you are right. Emotions work when I don't use a stop loss. Can't manage risk ratio. This can ruin my deposit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 14, 2020   1 โพสต์
Jun 29, 2021 at 16:00
You should use a mental stop loss in my opinion. If you are a scalper like myself showing your stop loss to the broker is a mistake. They will take positions against it...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jul 05, 2021 at 12:08
@DaiwanHicks Mental stop loss is okay if you watch the charts very often but those who are not able to watch the market, they need to use stop loss.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ