โพสต์โดย Bunaya

Are you a full time trader? ใน ทั่วไป Jul 06, 2021 at 07:23
Whats Dominan Your Strategy ? ใน ทั่วไป Jun 09, 2021 at 05:31
importance of skills ใน ทั่วไป Jun 09, 2021 at 05:29
myfxbook is doing a great job ใน ทั่วไป Jun 09, 2021 at 05:28
Losses are a part of trading ใน ทั่วไป May 11, 2021 at 12:21
Emotional Trading ใน ทั่วไป May 11, 2021 at 12:17