เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Money management is an integral

Mar 17, 2021 at 13:58
1,166 การดู
38 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2021   477 โพสต์
Apr 21, 2021 at 00:15
Sarjohn posted:
Yes knowledge of risk management, price action, money management, chart patterns are important to become successful in trading.
No matter what strategy I use, I need to follow money management and risk management first.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 06, 2021   10 โพสต์
Apr 22, 2021 at 05:35
Money management is something no trader can do without in the forex market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Apr 22, 2021 at 07:16
managing money is a great skill in this trading place and need a long time patience to be experienced about that.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   12 โพสต์
Apr 23, 2021 at 10:53
Yes, no one can ignore that aspect in forex if they actually have to make money in the market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 09, 2020   26 โพสต์
Apr 23, 2021 at 12:00
Knowledge and skills in money management cannot be acquired without proper experience. Just by reading the book, you will not be able to apply the accumulated knowledge in practice. But systematic training and practical application of the basics of money management will help you become a real expert in the field of Forex trading.
A walking person is always faster than a standing person
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Apr 24, 2021 at 11:01
Problem is most traders do not want to manage their risk. They suffer from overconfidence. As a result they lose money again and again and very few learn the lesson.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 17, 2018   103 โพสต์
Apr 26, 2021 at 10:37
UweMoench posted:
Money management is an integral part of forex trading. If anyone is not having any money management policy, he/she is never gonna be a good trader ever. You need to follow some good and realistic money management system.
100% i spent years just following blindly and not understanding the risks. i would make some profit and then blow the account was never managing anything. now i have been learning all the indicators have gone and the signal providers just using market moves price action an correct risk management now slowly building profit long term
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jun 06, 2021 at 11:21
Our total risk should not be above 2%. Now it could be 2% in a single position or all the open positions. Some traders take 2% risk per trade then open 5 trade which becomes 10% risk. We should not do this type of mistakes.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 21, 2021   1 โพสต์
Jun 06, 2021 at 11:30
UweMoench posted:
Our total risk should not be above 2%. Now it could be 2% in a single position or all the open positions. Some traders take 2% risk per trade then open 5 trade which becomes 10% risk. We should not do this type of mistakes.
100% true
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Jun 07, 2021 at 00:35
Money Management is a very much an important factor of forex trading. If you have a good money management then it will be easy to make a good way in forex trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 05, 2020   54 โพสต์
Jun 09, 2021 at 05:35
dare to manage your capital if you want to minimize your risks and not lose your funds.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 02, 2021   9 โพสต์
Jun 09, 2021 at 09:52
Money management can be hard and boring but without putting in the effort you will surely lose
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 24, 2020   112 โพสต์
Jun 25, 2021 at 06:08
Money management must become an integral part for trading to be successful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 20, 2021   53 โพสต์
Jun 30, 2021 at 06:24
Keeping a trading planner with money management factors included is very important for every trader. This ensures that the trader is not dropping the money anywhere between the actual investments.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 15, 2021   13 โพสต์
Jun 30, 2021 at 06:50
For money management I maintain trading journal, this helps me to track that which strategies and trade amounts have gave me the good bunch and with that it also helps me to improve my further trades by looking at past areas of improvement.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jul 05, 2021 at 11:35
@thespreader That is a good approach to manage risk. Learning from the past mistakes is the best learning. Those who do not take lesson from past mistakes can not do well.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2021   9 โพสต์
Jul 05, 2021 at 12:01
It looks like everyone agrees the importance of money management but what does this mean in practice. What are YOUR money management strategies?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 16, 2021   111 โพสต์
Jul 07, 2021 at 04:40
Money management refers to understanding where and when the money should be invested and withdrawn according to the prevailing market conditions and trends. Having adequate knowledge about it is crucial for making investment decisions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Aug 02, 2021 at 12:34
@billysnyder Yes you are right. It also refers to how much money one should use for a single trade. It is an intergal part of forex trading.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ