เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Raushelle

Pure ECN broker ใน ทั่วไป Feb 06 2021 at 07:06
Fxview ใน โบรกเกอร์ Nov 17 2020 at 11:25
What type of trader you are? ใน ทั่วไป Jun 18 2020 at 07:30
Mistakes. ใน ทั่วไป Jun 18 2020 at 07:28
Newcomers and demo trading ใน ทั่วไป Jun 18 2020 at 07:25
Adjusting! ใน ทั่วไป May 28 2020 at 07:23
Mistakes. ใน ทั่วไป May 28 2020 at 07:20
Discipline and Forex Trading ใน ทั่วไป May 18 2020 at 08:29