เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

How Read the Chart Without indicators

Jun 04 at 15:46
582 การดู
12 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 16, 2021   4 โพสต์
Jun 04 at 15:46
I encouraged newbie or serious manual traders to take serious attention and study these indicators.

Some professional and experience traders makes more than 100% profit within a week and some of them doubled their account in one trading day with manual trading along with their secret system without indicator.

I wish to be one of them in the near future and strongly believed readers in this community have the same wish as i wish.

Therefore,

Trust Yourself To Make Money For You.
Music free your mind
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 16, 2021   4 โพสต์
Jun 04 at 15:48
for examples, direction on Friday NFP, very big score
Music free your mind
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   203 โพสต์
Jun 05 at 08:02
Oh as for me, trading without indicators looks strange. Especially if you are a newbie. So the chances of losing money only increase.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2022   18 โพสต์
Jun 06 at 14:00
I doubt real trading profs don't use indicators.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 16, 2021   4 โพสต์
Jun 07 at 16:28 (แก้ไขแล้ว Jun 07 at 16:29)
lets think, lets ask yourself


are indicatore ok, working > No
Expert advisors > No

only made losses

Music free your mind
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 16, 2021   4 โพสต์
Jun 07 at 16:31
u can see on link what i am talking about @TakeAride
Music free your mind
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2021   90 โพสต์
Aug 28 at 14:16
Interesting to try. Although I agree that it will be difficult and most likely I will begin to loose.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2016   22 โพสต์
Sep 04 at 09:55
Many would read and reach different conclusion but profitable trading used naked price action requires that you consistently read the same as majority who attempted to read. Also you should do it earlier to take advantage of their late action.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 31, 2021   221 โพสต์
Sep 20 at 19:16
Everyone has his own path. I tried trading without indicators, but immediately started losing. Therefore, I decided not to take any more risks.
Think thrice before opening an order
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 03, 2023   4 โพสต์
Sep 21 at 10:50
Indicators will not make you money on there own, let me clarify,

Without a structured trading plan.
Which consists of

Strategy
Edge (If you have no edge, you will blow up) period.
Money management
Risk reward
and all the usual caveats .

But 99% Of indicators are lagging they tell you where you are on the chart NOW or have been in the past.

You need to study predictive edge indicators to give you a chance in trading.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2021   90 โพสต์
Sep 22 at 20:09
Yeah dude. I agree about studying for 100%.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 19, 2019   1 โพสต์
Sep 25 at 00:51 (แก้ไขแล้ว Sep 25 at 00:53)
higher time frame guides your direction bias.....will help you more accurate with trading indicators.. even if you use the lower timeframes for entries
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 19, 2021   203 โพสต์
Sep 25 at 18:34
Oh do you prefer trade with candles?
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ