เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Every pair has its own specific characteristics

Dec 09, 2020 at 13:30
913 การดู
21 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Dec 09, 2020 at 13:30
Every pair has its own specific characteristics. You have to find out your own trading edge. Only you know what you understand the most. Learning is a long term tadious process. Everyone has to go through it if they want to make consistent money in forex trading.
Daniel (Daniel32946)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2020   12 โพสต์
Dec 10, 2020 at 12:37
Each currency pair has its own specific characteristics. But unfortunately they are not all permanent. Since the market changes periodically. And the features change every time.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Dec 12, 2020 at 17:46
Every pair has its own specific characteristics. Mastering one pair take times. So, trader should not try to learn several pai at once. Learning one or two is enough.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2020   21 โพสต์
Dec 21, 2020 at 10:16
Yes, every pair is different and has some quality that might not be in other pairs. There are some specific characteristics associated with certain pairs.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 17, 2020   19 โพสต์
Jan 05, 2021 at 09:10
That’s true. Every pair is different and has a different value and characteristics. They keep changing with the market due to high volatility.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2020   128 โพสต์
Feb 04, 2021 at 14:33
On Forex, currency pairs are subject to a single rule - only two monetary units are always involved in trading, one is bought, the other is sold.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 13, 2020   128 โพสต์
Feb 18, 2021 at 11:59
In order not to go to bed and not make mistakes, before taking a currency pair for trading, you need to study its specific nature.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   35 โพสต์
Feb 23, 2021 at 08:44
It is very important to understand the characteristics of the currency pair you want to trade in. Higher the knowledge of the currency pair, more are the chances of consistent profits.
Robert (Robert647373)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 25, 2020   95 โพสต์
Feb 23, 2021 at 09:10
All couples have their own individual characteristics. And the trader needs to find them and use them in his trading strategy. But it is important to understand that the features of currency pairs change periodically, like the market itself. This is a feature of trade. You should always be in the loop and see these processes.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 27, 2020   102 โพสต์
Feb 23, 2021 at 09:39
Yes every currency pairs has its own characteristic. You are not meant to trade in all of them, you can just pick one and read that analysis and start trading with that pair
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2020   6 โพสต์
Feb 23, 2021 at 09:44
All pairs have their own characteristics. I chose myself NZD\USD. This is a currency pair with which I get good trading results.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2021   330 โพสต์
Feb 23, 2021 at 13:29
New traders should be very careful about picking the trading methods. Every trader has different qualities. So, it is very important to choose the best trading method according to his area of abilities.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Feb 23, 2021 at 17:46
Fridrike43fr posted:
All pairs have their own characteristics. I chose myself NZD\USD. This is a currency pair with which I get good trading results.
I prefer EURUSD. I have good understanding regarding his pair.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2021   330 โพสต์
Mar 06, 2021 at 10:10
It is never possible to make a profit by trading emotions. However, if money management and risk rewards are not used properly, there can be many problems. And it is very difficult to make a consistent profit without a deposit. Discipline must be maintained in every case.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 19, 2020   3 โพสต์
Mar 19, 2021 at 13:22
Tremblay posted:
It is never possible to make a profit by trading emotions. However, if money management and risk rewards are not used properly, there can be many problems. And it is very difficult to make a consistent profit without a deposit. Discipline must be maintained in every case.
How much amount should I deposit to start forex trading?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Mar 20, 2021 at 11:53
Best pair is what you understand the most. Every pair has its own unique pattern whether we understand it or not. To find that we need to observe that pair for long time. I personally find GBPUSD comfortable. It doesn't mean you have to like it.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Mar 20, 2021 at 15:51
Each pair has an interesting movement. The movement of each pair is different. So I must have an idea about the pair in which I will trade.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 25, 2020   18 โพสต์
Mar 21, 2021 at 10:16
cameronstanley posted:
Kristofferorilla posted:
Tremblay posted:
It is never possible to make a profit by trading emotions. However, if money management and risk rewards are not used properly, there can be many problems. And it is very difficult to make a consistent profit without a deposit. Discipline must be maintained in every case.
How much amount should I deposit to start forex trading?
That varies from broker to broker. There are few who would allow you to open an account with a $50 deposit while others won’t charge a bit. I’d suggest not to go for the 2nd option at all if you find any.
Just because you can start with as little as $50 doesn’t mean you shouldn’t go with a higher amount right? Where’s the fun in playing safe?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Jul 03, 2021 at 10:02
AliaDare posted:
Each pair has an interesting movement. The movement of each pair is different. So I must have an idea about the pair in which I will trade.
Yes. I agree with you.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Jul 07, 2021 at 03:53
@Michihito Yes I agree with you. Every pair has its own charactistics. When I start to watch chart for a single pair I started notice this.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ