เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Is trading hard?

Jan 03, 2021 at 07:20
4,872 การดู
164 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 26, 2020   29 โพสต์
Jan 29, 2021 at 13:42
irkedduff posted:
turduckenpant posted:
Quange posted:
In the forex market and in reality, they agree quite easy, it requires effort and maximum concentration, therefore, before you go to this market, you can think very well and evaluate your capabilities.
Absolutely! It won’t be easy to trade and make profits when a trader has no idea about what is going on. Discipline and focus are very important.
When you work in the direction of your goals, things might seem easy. But you will still have to keep a check on what you are doing to ensure that there are no distractions that can become obstacles in your way.
Yes, I agree. As I trade with different brokers at a time (mainly fxview and schwab), I try my best to stick to my strategies to trade and exit as I have planned. At the same time I leave space for little modification (which is an art I have perfected somewhat now) in my plan as per market behaviour.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 18, 2020   7 โพสต์
Jan 29, 2021 at 14:49
the best thing for beginners is to be able to test their ideas back in time through backtests, so you need to create a software that automates your idea and see if throwing it back in time is valid. To do this, today it is very simple because there are builders more or less easy to use that allow you to create your own software by yourself. For example, I use the tradeboot platform, but there are also other types of strategyquant or molanis. Since I switched to automatic trading I have started to earn, before with manual trading I was always at a loss.
il profitto è solo questione di numeri e probabilità
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2021   125 โพสต์
Jan 30, 2021 at 09:45
Nothing is easy in forex trading. You have to trade consistently and learn from these trades so that you can get the clear ideas and have better strategies to trade further. Try to remain updated with the news about forex. I found that keeping us updated with the news helps us to make better decisions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Feb 01, 2021 at 10:47
You don't need to be correct 100% of the time.If you are correct 50% of the time and have 1:2 risk reward ratio, you will make money here. Problem is we want to be 100% correct and do not want to follow any discipline.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Feb 01, 2021 at 17:46
blackChelsea posted:
Nothing is easy in forex trading. You have to trade consistently and learn from these trades so that you can get the clear ideas and have better strategies to trade further. Try to remain updated with the news about forex. I found that keeping us updated with the news helps us to make better decisions.
True. Market is changing consistently. So, learn and practice even if you are a experience trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Feb 02, 2021 at 10:49
If you are making bad deals, you should take your time to realise what you are doing wrong. The best way to figure out how to improve your trading is demo. Go back to it and make improvements to your trading strategy or improve your trading skills. It is better to lose on demo than on real account
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2021   29 โพสต์
Feb 02, 2021 at 22:40
Well it's not easy. A lot of time goes I to learning how to trade
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 21, 2021   48 โพสต์
Feb 17, 2021 at 11:31
Trading is not an easy task. It’s really hard if you don’t have knowledge about it.
It demands time and effort to gain knowledge and experience. Trading without knowledge is not a good idea.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2019   105 โพสต์
Feb 17, 2021 at 12:47
I know im stating the obvious but yes it is .
People arent staying on demo long enough i suggest 6 months minimum while studying TA and FA .
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Feb 17, 2021 at 17:34
Jungle78 posted:
I know im stating the obvious but yes it is .
People arent staying on demo long enough i suggest 6 months minimum while studying TA and FA .
I also agree. Real trading is also needed to learn trading completely.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   35 โพสต์
Feb 19, 2021 at 10:40
Many people do not step into the forex market because they think forex trading is hard. But the truth is, if you understand the working of the market, you will get to know about the benefits of the market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jan 16, 2022 at 15:52
skihav posted:
At the very least, trading is not the easiest way to make money. Without training, there is definitely nothing to do here.
Trading isn't easy. If it was easy, everyone on the market could earn money. Forex is only accessible to experienced and skilled people.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jan 16, 2022 at 16:07
Michihito posted:
You don't need to be correct 100% of the time.If you are correct 50% of the time and have 1:2 risk reward ratio, you will make money here. Problem is we want to be 100% correct and do not want to follow any discipline.
Exactly, there must be a loss in trading, but the ability to cover that loss must be created. How is that possible? Can be covered by 1: 2 risk ratio. And managing 2% risk makes trading much easier.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   470 โพสต์
Jan 16, 2022 at 23:22
Trading forex about how to manage money to make money, this is required hard work and combine with smart work, trading indeed easy to do, but it's not simple, how to make profit consistently in daily trading is the most difficulties among trader, I am only once time get consistently in a month trading, but at least has higher accuracy is better with ration at least 70% probabilities
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   399 โพสต์
Jan 17, 2022 at 07:56
There are a massive set of skills needed to be a successful trader but it is attainable but like a degree or anything else worthwhile having you have to work at it. No other way around it
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 23, 2020   63 โพสต์
Jan 17, 2022 at 08:25
Forex trading demands proper risk, money and emotional management skills. If you are able to inculcate these skills within you, you will definitely stay in this game for a longer duration.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 23, 2020   19 โพสต์
Jan 20, 2022 at 20:06
I would say not at all actually. Some traders believe that trading is the hardest activity they have to face, however it's not like that. Indubitably, that trading activity, as well as any other activities, is considered to be tough, but you can easily master it i ncase you will learn properly and practice properly as well.
The matter here is how we relate to trading and how we perceive it. If we will think that it's hard, then perhaps it will be hard for us. I got used to think that this is just an ordinary activity with its own peculiarities, which requires special attitude. There is nothing surprising or astonishing basically.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 13, 2021   32 โพสต์
Feb 08, 2022 at 07:55
Forex trading is an exciting and profitable business. If you have a proper money management plan and good knowledge about the forex market, it is easy to succeed. Don’t overburden yourself and try to take little steps. It doesn’t matter how long it takes to learn, the only thing that matters is that it can help you a lot in the long term.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 12, 2021   132 โพสต์
Feb 08, 2022 at 10:45
trading can be very hard if you dont know how to manage money when trading in practically . so be cageful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 20, 2021   25 โพสต์
Feb 09, 2022 at 07:14
Forex trading is hard since the market is risky but your knowledge and skills can definitely help you to gain profits.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ