เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Most people fail because

Oct 04, 2020 at 11:33
3,362 การดู
87 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Oct 04, 2020 at 11:33
Most people fail because they don't know what they are doing. As Warren Buffett said, Risk comes from not knowing what you are doing. Most small traders here are doing nothing but scalping.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Oct 07, 2020 at 11:10
Yes the reason of failure is lack of knowledge and skills. Most people here open trade out of hope. They hope price will go this or that way. But to be profitable we need skills and control over our emotions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   318 โพสต์
Oct 07, 2020 at 18:37
I think most traders lose their money in this risky market because of their low knowledge and experience.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   341 โพสต์
Oct 07, 2020 at 19:11
I think choosing the wrong broker is the main reason to lose the money by most of the traders in this market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Oct 08, 2020 at 22:45
Most people fail in trading because of their weak psychology. If psychiatry is weak, it is not possible to profit consistently. You have to trade according to the plan. Joining trading without a plan can lead to many problems.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2020   54 โพสต์
Oct 23, 2020 at 06:41
Lack of knowledge is one major reason. Also impractical goals can lead one to losses.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Oct 23, 2020 at 10:14
@rosellemunsays A person got scammed it because of his lack of knowledge and greed. They become greedy by seeing unrealistic promise and give their money and got scammed. And also to choose a right broker we need knowledge.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 10, 2018   90 โพสต์
Oct 23, 2020 at 10:42
Most people fail because... Greed
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 16, 2020   54 โพสต์
Oct 23, 2020 at 13:32
The major reasons for a failure is overconfidence or the lack of knowledge.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 11, 2020   2 โพสต์
Oct 23, 2020 at 23:13
Facts
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 10, 2020   37 โพสต์
Oct 26, 2020 at 07:35
Most people fail because they lack knowledge and don’t feel it important to improve their skills.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 25, 2020   95 โพสต์
Nov 03, 2020 at 10:36
Many factors can cause a trader to lose money. Probably all have already been listed. And each of them has the right to be. Here and greed, inexperience. Even experienced traders lose money. And someone just has no luck. The main thing is not to forget about the stop loss, and try to get as much knowledge as possible.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 05, 2019   12 โพสต์
Nov 03, 2020 at 11:01
Lack of knowledge is the main reason people fail. All the resources you need are online and free to learn but many people are too lazy to read and do the work. It is no surprise that they then fail
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2019   147 โพสต์
Nov 03, 2020 at 12:45
Many people fail due to the lack of control on emotions
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Nov 04, 2020 at 01:15
Most people fail in trading because greed works among them. And these traders have less ability to maintain emotion and discipline.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 02, 2020   36 โพสต์
Nov 04, 2020 at 06:52
Gracewilson1995 posted:
Many people fail due to the lack of control on emotions

Agreed. Emotions just overpower your thoughts and doesn't let a trader think with much logic and precision.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 15, 2020   219 โพสต์
Nov 04, 2020 at 07:04
failure is only due to lack of ambition and focus. Traders usually want to get hefty returns within a short time span, they invest too much, blow out their account and loose everything. This is not how trading is done one should have practice patience and techniques to become a pro trader.
The more your practice, the more you learn.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 30, 2020   21 โพสต์
Nov 04, 2020 at 07:23
“Most people fail in life not because they aim too high and miss, but because they aim too low and hit.” start forex trading

https://fxreviews.best/blog/can-you-trade-forex-with-just-100/
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 05, 2020   33 โพสต์
Nov 04, 2020 at 11:16
...because they lack the essential knowledge to succeed here or are not able to control their emotions and stress while trading. Forex has got a lot to handle, those who are able to do that well, emerge successful.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   40 โพสต์
Nov 05, 2020 at 07:12
Most people fail because they are greedy and overconfident. A lack of proper information and knowledge can also lead to their downfall.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ