เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Most traders don't get success

Jan 17, 2021 at 07:51
1,375 การดู
39 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jan 17, 2021 at 07:51
It's true that most traders don't get success in forex. The reason is their trading decisions are not based on sound research and learning. They think forex is a cash machine. You trade and procure immense cash. They don't consider it as a business.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 30, 2020   21 โพสต์
Jan 18, 2021 at 12:11
most of the traders don't get success because one, they are heavily impatient and second, they do not understand the mathematics that governs the market.
most of the traders think that they can utilise leverage, margin trading and futures trading to earn money ht the truth is, more than 70% of such traders fail.
traders also fail because they are involved with the wrong broker.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 13, 2021   29 โพสต์
Jan 18, 2021 at 18:57
Most traders are unrealistic and think they will be rich overnight
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   232 โพสต์
Jan 18, 2021 at 20:09
I think most traders lose their money in this risky market because of their low knowledge and experience.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   788 โพสต์
Jan 19, 2021 at 01:34
Most traders refrain from achieving success due to low knowledge. To be successful in trading, of course, research and information gathering is essential.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 01, 2020   231 โพสต์
Jan 19, 2021 at 02:04
Most traders face loss because they want rich quickly in forex but have no knowledge and skills and expertise.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Jan 30, 2021 at 13:44
There are lot of reasons for traders' failure, over trading, revenge trading, do not follow proper risk management etc.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 03, 2020   7 โพสต์
Jan 30, 2021 at 18:44 (แก้ไขแล้ว Jan 30, 2021 at 18:45)
In Forex, in order to be successful, you need to study the experience of successful brokers, their advice, strategies, etc.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
Jan 31, 2021 at 06:30
Learning trading require time. So, none can be successful overnight.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Jan 31, 2021 at 13:04
High leverage, 24/5 trading opportunity, small time frames make trading very risky. Due to all these facilities people make themselves so engaged in trading. As a result they develop all the bad habits a trader can have.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2020   25 โพสต์
Feb 02, 2021 at 15:11
Many people really cannot give themselves the opportunity to earn money, because they lack patience and hard work.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 19, 2020   15 โพสต์
Feb 02, 2021 at 15:47
Quange posted:
Many people really cannot give themselves the opportunity to earn money, because they lack patience and hard work.
i agree with you
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   28 โพสต์
Apr 03, 2021 at 07:04
There is no denying the fact that the number of traders losing money in the forex market is more than the number of people making money in the forex market. You have to keep patience throughout your trading journey to ensure that you don’t lose hope just before you will make profits..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 12, 2017   238 โพสต์
Apr 03, 2021 at 08:51
traders dont get success because of the greed to get more and more profit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 26, 2020   78 โพสต์
Apr 03, 2021 at 13:28
People do not see the real situation, do not perceive trading as a job. The desire to have everything and immediately leads to the collapse of not only illusions, but also hopes. It's all about the attitude of the person himself to trade
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Apr 03, 2021 at 14:08
Most traders do not get success because many of them are not skilled enough. And many of them are slave to their emotions. They take decision by their emotions.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 21, 2021   24 โพสต์
Oct 18, 2021 at 10:36
The reason behind trader's failure is lack of patience and knowledge.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 17, 2021   536 โพสต์
Oct 18, 2021 at 10:43
Nathan_Han001 posted:
The reason behind trader's failure is lack of patience and knowledge.
Yes. You are right.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2021   125 โพสต์
Oct 18, 2021 at 10:46
Trading on forex and seeing good returns is not a one day game. For consistent returns one have to maintain good consistency in his trading routine. Look for accurate entry and exit points on the chart with proper stop loss. Back-test your strategies on different timeframes for better results.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
Oct 18, 2021 at 12:43
Think a lot of the failed trader percentage comes from those that quickly jump in with hopes to get rich with little knowledge or effort.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ