เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

When you choose your pair.

Aug 20, 2019 at 10:11
944 การดู
22 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2019   65 โพสต์
Aug 20, 2019 at 10:11
When you have picked your pair, completed your analysis and chose a procedure, you are prepared to begin trading. To do this, open the arrangement ticket for your picked market and – to go short – select the 'sell' choice. Then again, on the off chance that you wanted to go long, you would choose 'buy'. From this window, you can likewise choose whether you wish to add any stops or points of confinement to your exchanges, which can restrain losses and lock-in benefits. In the event that you wish to close your position, you would basically make the contrary exchange to the one which you made to open it – a buy position on a short exchange, and a sell position on a long exchange.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Aug 20, 2019 at 13:26
Well; I didn’t choose any pair randomly; till now I am make dealing with 6 trading pairs based on the result of my demo trading account!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
Oct 24, 2019 at 10:05
every trading pair can be better for your trading , if you have real knowledge and experience.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Oct 31, 2019 at 05:18
Hello buddy, it’s more than 3 months. What’s your progress? How many pairs you are using right now?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 22, 2019   24 โพสต์
Dec 24, 2019 at 19:08
Each currency pair at Forex has its own peculiarities, the knowledge of which will help to make a profit, so it is important to choose the right currency pair, so that trading on it is profitable and meets the trader's temperament. The problem of choosing a currency pair is often an actual problem for a beginner trader. Many people try to trade only one currency pair, others simultaneously several, and some try cross rates. And there is no single correct advice, because each of the options may be correct, and the only way to understand this is to try trading on a demo account.
ProfitableRisks (ProfitableRisks)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 18, 2019   38 โพสต์
Dec 30, 2019 at 04:39
45656 posted:
When you have picked your pair, completed your analysis and chose a procedure, you are prepared to begin trading. To do this, open the arrangement ticket for your picked market and – to go short – select the 'sell' choice. Then again, on the off chance that you wanted to go long, you would choose 'buy'. From this window, you can likewise choose whether you wish to add any stops or points of confinement to your exchanges, which can restrain losses and lock-in benefits. In the event that you wish to close your position, you would basically make the contrary exchange to the one which you made to open it – a buy position on a short exchange, and a sell position on a long exchange.

I trade high volatile pairs as I scalp to make profits, I do not trade slow pairs, as it will get me bored waiting and wasting times, and I take lose when needed , if a pair wast a lot of my time and I see opportunities on other pairs, abd from my analyst and i see the current pair I'm trading will not go further in my favour, I take my lose and trade other pairs.

I do not use stops anyway but can decide to use it, and I don't trade the news.
Trender
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
Jan 14, 2020 at 16:59
so many pair in Fx trading and we choose our right pair according to our understanding , traders should choose the pair which is more appropriate to the concept of trading that will be used , if you love doing scalping should choose the pair which has most lowest trading spreads.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 09, 2019   60 โพสต์
Feb 04, 2020 at 05:50
i have to say that choosing pairs must be done to understand the volatility for scalping, trading concept, better liquidity, lowest spreads and many more...i am sure there are more.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 08, 2019   213 โพสต์
Feb 08, 2020 at 17:44
Why is going long 'on the off chance'?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 20, 2019   21 โพสต์
Feb 12, 2020 at 18:00
If I work with currency pairs, I try to find those that have the greatest movement potential - that's all...
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 02, 2019   24 โพสต์
Feb 19, 2020 at 17:32
I like to work with gold, and since this metal correlates perfectly with the dollar, the choice is obvious.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2014   83 โพสต์
Feb 20, 2020 at 05:36
gbp/nzd has biggest range daily of main currencies.followed by gbp/aud.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 20, 2019   28 โพสต์
Feb 22, 2020 at 15:59
it seems to me that you can work with any currency pair if you have an understanding of the market, and it does not matter what time of day or what news is out - if you have knowledge you can earn anyway
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 25, 2019   27 โพสต์
Feb 24, 2020 at 12:24
I do not have a favorite currency pair, but I do not like to trade with the Japanese yen, I have never had a difficult situation with this asset, the feeling that it lives its life outside the market.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 07, 2019   47 โพสต์
Mar 04, 2020 at 10:03
45656 posted:
When you have picked your pair, completed your analysis and chose a procedure, you are prepared to begin trading. To do this, open the arrangement ticket for your picked market and – to go short – select the 'sell' choice. Then again, on the off chance that you wanted to go long, you would choose 'buy'. From this window, you can likewise choose whether you wish to add any stops or points of confinement to your exchanges, which can restrain losses and lock-in benefits. In the event that you wish to close your position, you would basically make the contrary exchange to the one which you made to open it – a buy position on a short exchange, and a sell position on a long exchange.

i'm newbie and don’t understand something but i think trading in the lock-in you are lose at any case. after all you pay a commission swaps. nd i would like to have only profit.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 07, 2019   47 โพสต์
Mar 04, 2020 at 10:07
i don't even know what pair to choose. maybe should start with the most popular ones like eurodolloar. what do you think?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 11, 2017   886 โพสต์
Mar 12, 2020 at 07:50
I mostly trade with USDJPY and EURNZD-great liquidity and spreads on them. But sometimes news can lead to me opening trades on USDINR or AUDJPY-when I can be confident enough.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   718 โพสต์
Mar 13, 2020 at 11:41
Don’t focus on multiple pairs in your early stage! In my demo, I started with only EURUSD and lately added GBPUSD.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   869 โพสต์
May 11, 2021 at 00:02
I recommend new traders should not use anything other than major pairs.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 03, 2020   65 โพสต์
May 11, 2021 at 08:35
Indeed, you should not take such currency pairs that you are not familiar with, with which few people work.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ