เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GBPUSD Technical Analysis Patterns

รูปแบบ
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Abandoned Baby - - - - - - - - -
Advance Block - - - - - - - - -
Belt-hold - - - - - - - -
Breakaway - - - - - - - - -
Closing Marubozu - - - - - - - -
Concealing Baby Swallow - - - - - - - - -
Counterattack - - - - - - - - -
Dark Cloud Cover - - - - - - - - -
Doji - - - - - - - - -
Doji Star - - - - - - - - -
Dragonfly Doji - - - - - - - - -
Engulfing Pattern - - - - - -
Evening Doji Star - - - - - - - - -
Evening Star - - - - - - - - -
Gravestone Doji - - - - - - - - -
Hammer - - - - - - - - -
Hanging Man - - - - - - - - -
Harami - - - - - - - - -
Harami Cross - - - - - - - - -
High-Wave - - - - - - - - -
Hikkake - - - - - - - - -
Homing Pigeon - - - - - - - - -
Identical Three Crows - - - - - - - - -
In-Neck - - - - - - - - -
Inverted Hammer - - - - - - - -
Kicking - - - - - - - - -
Ladder Bottom - - - - - - - - -
Long Legged Doji - - - - - - - - -
Long Line - - - - - -
Marubozu - - - - - - - - -
Mat Hold - - - - - - - - -
Matching Low - - - - - - - - -
Modified Hikkake - - - - - - - - -
Morning Doji Star - - - - - - - - -
Morning Star - - - - - - - - -
On-Neck - - - - - - - - -
Piercing - - - - - - - - -
Rickshaw Man - - - - - - - - -
Rising-Falling Three Methods - - - - - - - - -
Separating Lines - - - - - - - - -
Shooting Star - - - - - - - - -
Short Line - - - - - - -
Side-by-Side White Lines - - - - - - - - -
Spinning Top - - - - - - - -
Stalled Pattern - - - - - - - -
Stick Sandwich - - - - - - - - -
Takuri - - - - - - - - -
Tasuki Gap - - - - - - - - -
Three Advancing White Soldiers - - - - - - - - -
Three Black Crows - - - - - - - - -
Three Inside Up-Down - - - - - - - - -
Three Outside Up-Down - - - - - - - - -
Three Stars In The South - - - - - - - - -
Three-Line Strike - - - - - - - - -
Thrusting - - - - - - - - -
Tristar - - - - - - - - -
Two Crows - - - - - - - - -
Unique 3 River - - - - - - - - -
Upside Gap Two Crows - - - - - - - - -
Upside-Downside Gap Three Methods - - - - - - - - -

GBPUSD การวิเคราะห์

GBPUSD สกุลเงิน - GBPUSD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

GBPUSD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPUSD data selectable by date range and timeframe.

GBPUSD ความผันผวน - GBPUSD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD ความสัมพันธ์ - GBPUSD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD ตัวบ่งชี้ - GBPUSD ตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์