เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GBPUSD ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -155627.4359 -499857.33789 -3276475.125
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 -633.68701 -6745.6884 0.0 -145405.7518 -674209.97301 -190096.7119
Aroon Oscillator (AROONOSC) -100.0 -85.71429 -42.85714 -78.57143 -85.71429 -100.0 -50.0 -100.0 -100.0
Average Directional Index (ADI) 33.93784 8.65717 72.87845 68.79481 79.56186 30.91099 46.18333 59.69173 33.76759
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 18.69806 28.74027 57.98617 63.17176 28.23455 38.25358 37.89079 37.07055 16.98072
Average Price (AVGPRICE) 1.0848 1.08578 1.08643 1.08657 1.08593 1.09788 1.12732 1.15373 1.19201
Average True Range (ATR) 0.00028 0.00067 0.00163 0.00368 0.00628 0.00861 0.01262 0.02859 0.04922
Balance of Power (BOP) 0.41176 -0.96552 0.07843 -0.22047 0.64931 -0.70453 -0.0789 -0.55378 -0.78802
Chande Momentum Oscillator (CMO) -83.75635 -22.92871 -34.40969 -64.47368 -71.1403 -61.94425 -33.26546 -46.75789 -67.05561
Commodity Channel Index (CCI) -118.91268 -216.95268 -41.15059 -70.75306 -95.25552 -280.14988 -159.87348 -143.75565 -142.56196
Directional Movement Index (DX) 95.91837 27.95436 56.83814 92.16978 92.40391 63.6777 31.94628 59.9178 85.01182
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.08507 1.08613 1.08561 1.08313 1.08446 1.10898 1.13178 1.15355 1.22273
Exponential Moving Average (EMA) 1.08589 1.08649 1.08675 1.09015 1.10121 1.12284 1.14716 1.19261 1.30586
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 300.51724 224.59385 24.19139 13.27547 -18.1142 -2.01425 19.93305 9.74976 284.01307
HT_TRENDLINE 1.08615 1.08622 1.08848 1.09852 1.11238 1.13132 1.15718 1.21764 1.33392
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.08487 1.0864 1.08639 1.08658 1.08525 1.10293 1.12653 1.1567 1.20593
LINEARREG 1.08491 1.08588 1.08605 1.0837 1.08162 1.10918 1.13346 1.15676 1.20429
LINEARREG_ANGLE -0.00864 -0.0054 -0.00615 -0.05684 -0.17266 -0.12047 -0.12074 -0.31596 -0.89524
LINEARREG_INTERCEPT 1.08687 1.0871 1.08745 1.0966 1.12079 1.13651 1.16086 1.22845 1.40743
LINEARREG_SLOPE -0.00015 -0.000090 -0.00011 -0.00099 -0.00301 -0.0021 -0.00211 -0.00551 -0.01563
MEDPRICE 1.0848 1.08577 1.08642 1.08662 1.08616 1.09792 1.1288 1.15441 1.19464
MIDPOINT 1.08566 1.08622 1.08707 1.09315 1.10335 1.11194 1.14674 1.18476 1.27634
MIDPRICE 1.08563 1.08632 1.08715 1.09499 1.10417 1.11131 1.1475 1.18784 1.27913
MINUS_DI 48.20394 31.60989 27.31735 50.90361 48.00733 43.91623 30.28371 34.9626 35.25028
MINUS_DM 0.00189 0.00292 0.00625 0.02172 0.04077 0.0525 0.04842 0.10426 0.22211
Momentum (MOM) -0.00162 -0.00154 -0.00060 -0.00688 -0.02671 -0.03316 -0.02498 -0.06107 -0.20719
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 20.59414 8.89322 0.0 29.16369 28.13781 17.23432
Moving Average (MA) 1.08589 1.08649 1.08675 1.09015 1.10121 1.12284 1.14716 1.19261 1.30586
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00035 -0.00014 -0.00392 -0.00948 -0.011 -0.00885 -0.01858 -0.04481 -0.01896
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331062.0 799813.0 3487407.0
PLUS_DI 1.00425 17.79818 7.51774 2.07414 1.89532 9.74561 15.61938 8.76311 2.8557
PLUS_DM 0.000040 0.00056 0.00151 0.00107 0.00167 0.01192 0.02779 0.03464 0.01983
ROCR100 99.84813 99.89045 99.68712 98.22782 96.67527 96.1754 97.72966 92.78392 84.00529
Rate of Change (ROC) -0.15187 -0.10955 -0.31288 -1.77218 -3.32473 -3.8246 -2.27034 -7.21608 -15.99471
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00152 -0.0011 -0.00313 -0.01772 -0.03325 -0.03825 -0.0227 -0.07216 -0.15995
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99848 0.9989 0.99687 0.98228 0.96675 0.96175 0.9773 0.92784 0.84005
Relative Strength Index (RSI) 8.12183 38.53565 32.79516 17.76316 14.42985 19.02788 33.36727 26.62105 16.47219
SUM 15.2024 15.21087 15.21449 15.26209 15.4169 15.71981 16.06027 16.69649 18.28203
Standard Deviation (SD) 0.00071 0.00051 0.00095 0.00466 0.01256 0.01157 0.01118 0.02633 0.06756
Stochastic (STOCH) 7.68935 38.33978 50.48272 44.93089 12.14486 12.63335 12.58094 10.72295 13.61334
Stochastic Fast (STOCHF) 6.93642 2.46914 33.33333 52.32068 26.97628 8.23015 15.0317 9.11256 1.33963
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 0.0 89.79865 95.85125 81.80299 0.0 0.0 5.00583 0.0
Stop and Reverse (SAR) 1.08489 1.08655 1.08604 1.08589 1.0839 1.12094 1.13848 1.1738 1.15992
TRIX -0.00081 -0.01028 -0.07872 -0.06915 -0.01391 -0.04922 -0.14876 -0.32974 0.29509
Time Series Forecast (TSF) 1.08476 1.08578 1.08594 1.08271 1.07861 1.10707 1.13136 1.15125 1.18866
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.08602 1.08649 1.08647 1.08943 1.10069 1.12561 1.15 1.19704 1.31603
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.08614 1.0862 1.08571 1.09277 1.10798 1.12776 1.14998 1.20234 1.34508
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.08488 1.08595 1.08598 1.0843 1.08405 1.10533 1.12959 1.15076 1.20302
True Range (TRANGE) 0.00017 0.00145 0.00051 0.00127 0.00288 0.02342 0.01521 0.03877 0.06944
Typical Price (TYPPRICE) 1.08482 1.08555 1.08643 1.08654 1.08632 1.09515 1.12761 1.15038 1.18377
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 60.70088 7.5358 54.48446 35.24231 53.16784 16.0654 25.22783 26.57946 17.74299
Variance 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.00016 0.00013 0.00013 0.00069 0.00456
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.08482 1.08543 1.08644 1.0865 1.08639 1.09376 1.12702 1.14836 1.17833
Weighted Moving Average (WMA) 1.08556 1.08629 1.08652 1.088 1.09468 1.11829 1.1426 1.18066 1.272
Williams Percent Range (WILLR) -93.44262 -98.43137 -60.5547 -88.82379 -93.26425 -93.24701 -92.33986 -93.11683 -99.11916

GBPUSD การวิเคราะห์

GBPUSD สกุลเงิน - GBPUSD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

GBPUSD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPUSD data selectable by date range and timeframe.

GBPUSD ความผันผวน - GBPUSD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD ความสัมพันธ์ - GBPUSD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD รูปแบบ - GBPUSD รูปแบบราคาตามเวลาจริง