เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

GBPUSD ตัวบ่งชี้

Indicators
1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 491481.49346 2708351.32144
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1329.93318 111107.4227 641440.28104 -654035.76979
Aroon Oscillator (AROONOSC) 85.71429 100.0 78.57143 -42.85714 -42.85714 -28.57143 71.42857 -42.85714 64.28571
Average Directional Index (ADI) 37.50267 33.19668 22.16822 13.40138 33.15025 17.83429 49.12156 14.28611 46.07466
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 21.6624 41.42619 19.00352 11.11467 36.23055 23.7895 36.83787 35.23826 29.05069
Average Price (AVGPRICE) 1.2643 1.26414 1.26336 1.26341 1.2633 1.2622 1.27058 1.26532 1.24017
Average True Range (ATR) 0.00033 0.00058 0.001 0.00113 0.00132 0.0039 0.00715 0.02141 0.05999
Balance of Power (BOP) 0.1 0.65672 -0.38889 -0.19672 0.17213 -0.65278 0.33136 0.71438 0.75117
Chande Momentum Oscillator (CMO) 87.23404 58.8785 30.33268 0.50891 2.14205 -8.42466 51.72775 7.94078 40.58923
Commodity Channel Index (CCI) 85.77961 255.29202 75.78577 43.83057 40.43113 -92.05734 106.3024 139.068 49.89571
Directional Movement Index (DX) 60.99464 40.56713 38.44249 4.55312 9.48992 8.05484 41.11553 7.64693 27.05084
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.26435 1.26392 1.26329 1.26283 1.26273 1.26294 1.27222 1.23854 1.24353
Exponential Moving Average (EMA) 1.26384 1.26359 1.26257 1.26297 1.26317 1.26539 1.25896 1.23469 1.23135
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.62689
HT_DCPHASE 131.77841 202.51377 69.38024 -18.99911 80.13932 70.40758 177.63827 16.13941 160.93943
HT_TRENDLINE 1.26366 1.26321 1.26282 1.26313 1.26344 1.26616 1.24638 1.25169 1.22135
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.26435 1.26403 1.26359 1.26362 1.2631 1.26322 1.26997 1.26012 1.21944
LINEARREG 1.26451 1.26384 1.2638 1.2626 1.2628 1.26312 1.27263 1.24046 1.26553
LINEARREG_ANGLE 0.00588 0.00224 0.01084 -0.0032 -0.00323 -0.02001 0.12053 0.05084 0.30128
LINEARREG_INTERCEPT 1.26317 1.26334 1.26134 1.26333 1.26354 1.26766 1.24529 1.22893 1.19717
LINEARREG_SLOPE 0.00010 0.000040 0.00019 -0.000060 -0.000060 -0.00035 0.0021 0.00089 0.00526
MEDPRICE 1.26425 1.26414 1.26325 1.26341 1.26341 1.2623 1.27069 1.26604 1.24135
MIDPOINT 1.26382 1.26381 1.26228 1.2624 1.26257 1.26591 1.25815 1.24105 1.21493
MIDPRICE 1.26363 1.26363 1.26226 1.2623 1.26245 1.26634 1.2553 1.2391 1.15895
MINUS_DI 6.64121 9.63234 12.23073 19.41888 19.16449 23.38121 13.11802 17.05238 13.24802
MINUS_DM 0.00010 0.00079 0.00109 0.0031 0.00355 0.01246 0.01316 0.0513 0.08105
Momentum (MOM) 0.00107 0.00084 0.00106 -0.00046 -0.00092 -0.00906 0.01674 0.0458 0.03219
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.36987 79.94433 34.74892 63.69347
Moving Average (MA) 1.26384 1.26359 1.26257 1.26297 1.26317 1.26539 1.25896 1.23469 1.23135
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00018 0.00041 -0.000030 0.00011 -0.0012 -0.0014 0.01319 -0.00319 -0.03541
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 948370.0 3998698.0
PLUS_DI 27.41159 22.78184 27.50683 17.72756 15.84237 19.89535 31.43709 19.87629 23.07322
PLUS_DM 0.00127 0.00153 0.00387 0.00254 0.00271 0.01091 0.03047 0.05889 0.19188
ROCR100 100.09738 100.09975 100.12285 100.00317 100.01504 99.80529 102.38767 100.938 113.11641
Rate of Change (ROC) 0.09738 0.09975 0.12285 0.00317 0.01504 -0.19471 2.38767 0.938 13.11641
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00097 0.001 0.00123 0.000030 0.00015 -0.00195 0.02388 0.00938 0.13116
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00097 1.001 1.00123 1.00003 1.00015 0.99805 1.02388 1.00938 1.13116
Relative Strength Index (RSI) 93.61702 79.43925 65.16634 50.25445 51.07103 45.78767 75.86387 53.97039 70.29461
SUM 17.69375 17.69027 17.67603 17.68154 17.6844 17.7154 17.62542 17.2857 17.23886
Standard Deviation (SD) 0.00043 0.00027 0.00082 0.00081 0.00072 0.00333 0.00904 0.01837 0.03365
Stochastic (STOCH) 86.4972 74.26929 71.17765 80.71477 72.5007 25.77666 62.56085 93.45138 24.03403
Stochastic Fast (STOCHF) 83.58209 93.41317 52.90323 69.83471 79.26136 7.68293 82.72727 94.56522 53.58433
Stochastic RSI (StochRSI) 70.23955 100.0 66.52237 88.14961 100.0 12.99089 41.18603 100.0 92.53987
Stop and Reverse (SAR) 1.26447 1.2632 1.26402 1.26402 1.2618 1.2644 1.2613 1.2417 1.20364
TRIX -0.00033 0.0029 -0.00082 -0.00214 -0.01595 0.02591 0.06073 0.19493 -0.24759
Time Series Forecast (TSF) 1.26461 1.26388 1.26399 1.26255 1.26275 1.26277 1.27474 1.24135 1.27078
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.26386 1.26357 1.26263 1.26265 1.26322 1.26639 1.25929 1.22629 1.23973
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.26367 1.26347 1.2625 1.26291 1.26275 1.26672 1.25363 1.24418 1.22076
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.2644 1.26395 1.26347 1.26305 1.2628 1.26228 1.27185 1.24936 1.24689
True Range (TRANGE) 0.00030 0.00067 0.00090 0.00122 0.00122 0.0036 0.00338 0.01453 0.0639
Typical Price (TYPPRICE) 1.26429 1.26421 1.26326 1.26337 1.26337 1.26184 1.2708 1.26729 1.24856
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 80.33231 83.12388 54.38093 46.2352 49.70963 17.40511 63.84249 79.86954 74.41999
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.000080 0.00034 0.00113
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.26431 1.26425 1.26327 1.26335 1.26335 1.26161 1.27086 1.26792 1.25217
Weighted Moving Average (WMA) 1.26406 1.26368 1.26298 1.26285 1.26305 1.26463 1.26352 1.23662 1.24274
Williams Percent Range (WILLR) -6.58683 -6.58683 -20.73864 -22.5 -28.46154 -94.78477 -6.33333 -6.72494 -16.53586

GBPUSD การวิเคราะห์

GBPUSD สกุลเงิน - GBPUSD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

GBPUSD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPUSD data selectable by date range and timeframe.

GBPUSD ความผันผวน - GBPUSD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD ความสัมพันธ์ - GBPUSD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์

GBPUSD รูปแบบ - GBPUSD รูปแบบราคาตามเวลาจริง