คำขวัญ
aaa

แผนภูมิ

Systems by aj901512

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
AutoTrade demo -13.09% 12.91% 7139.4 - 1:50 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
Contest - aj90151 -2.32% 2.71% -242.4 - 1:400 เดโม
cTrader Autotrade 42.06% 16.21% -7549.9 - 1:400 จริง
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
slave promo test -26.31% 41.02% 687.6 - 1:400 จริง
Contest - aj90151 -0.06% 0.06% -0.9 - 1:200 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม
test 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม
Mt4-177705 28458.78% 75.41% 48890.0 - - เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม
Contest - aj90151 0.00% 0.00% 0.0 - 1:200 เดโม
Contest - aj901512 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม
Contest - aj901512 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม
Contest - aj901512 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม