เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Brick_56

Most people fail because ใน ทั่วไป Dec 10 2020 at 06:07
Most people fail because ใน ทั่วไป Oct 23 2020 at 06:41
Stop Loss ใน ทั่วไป Oct 23 2020 at 06:39
Trading Lessons! ใน ทั่วไป Oct 23 2020 at 06:37
Adjusting! ใน ทั่วไป Jun 03 2020 at 12:35
losses and fear. ใน ทั่วไป Jun 03 2020 at 12:32
Adjusting! ใน ทั่วไป May 15 2020 at 07:09
Beginners Greed ใน ทั่วไป May 15 2020 at 07:07