โพสต์โดย PinguPeter

Emotion in Forex trading ใน ทั่วไป Dec 13, 2018 at 11:16
scalping is risky ? ใน ทั่วไป Dec 13, 2018 at 11:16
Emotion in Forex trading ใน ทั่วไป Nov 20, 2018 at 12:18
Learning and earning ใน ทั่วไป Nov 20, 2018 at 12:17
The wind is changing ใน ทั่วไป Nov 20, 2018 at 12:13