เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Complicated strategy is not good

Jan 10, 2021 at 16:50
1,069 การดู
32 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Jan 10, 2021 at 16:50
It is true that we should not use complicated trading strategy. The more complicated your strategy is the more loss you will incur in trading. Try to keep it simple. Simple is awesome. Simple strategy will help to to find more good entry opportunity.
Ela Boy (elaboy)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 10, 2021   4 โพสต์
Jan 11, 2021 at 01:04
somewhere true
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 29, 2020   22 โพสต์
Jan 18, 2021 at 13:03
A trading strategy must be built in accordance with your understanding. If you don’t understand it, you won’t be able to make profits.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 23, 2020   759 โพสต์
Jan 18, 2021 at 17:53
Every trader should build their own trading strategy. Other's strategy may not work for them because every person is different.
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Jan 18, 2021 at 21:24
How. can a strategy be not complicated and make money?
Are you kidding me.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 27, 2020   102 โพสต์
Feb 03, 2021 at 08:10
What is the point of complicating the strategy when you can follow and keep the simple one?
Legacy Vision (LiamN)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2019   3 โพสต์
Feb 03, 2021 at 08:41
keep it simple. buy low sell high.
>_<
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   399 โพสต์
Feb 04, 2021 at 16:16
UweMoench posted:
It is true that we should not use complicated trading strategy. The more complicated your strategy is the more loss you will incur in trading. Try to keep it simple. Simple is awesome. Simple strategy will help to to find more good entry opportunity.

Yes this is true. You need simple rules that are objective. That once you see you enter. Then you let the law of large numbers take over and the probabilities work in your favour.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 20, 2020   298 โพสต์
Feb 05, 2021 at 00:08
Trading strategies are as good for investment as you can make them simple.
Chelsea Blacks (blackChelsea)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 22, 2021   125 โพสต์
Feb 09, 2021 at 11:52
I don't think so, if you have fair knowledge of how to make use of the indicators and tools, you can make the complex strategies simple. In strategy you must know where the entry point and exit point for your trade keeping in mind the position size you hold.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 04, 2021   35 โพสต์
Feb 09, 2021 at 11:57
Keeping a simple strategy and sticking to it is always the best option. Complicated strategy will complicate the trades too.

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 26, 2020   78 โพสต์
Feb 09, 2021 at 14:35
Of course, the best option would be to find a middle ground for trading, but in any case, always build on your capabilities and do not complicate where you are still poorly guided.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   40 โพสต์
Feb 11, 2021 at 13:26
Haha, I agree with you. The ones that do work are sometimes complex to understand and work with, especially for newbies like us.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 14, 2019   11 โพสต์
Feb 11, 2021 at 16:18
If simple strategies made money then we would all be rich. Only the complex strategies work. There is no shortcut to sucess
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 11, 2019   147 โพสต์
Feb 11, 2021 at 17:06
UweMoench posted:
It is true that we should not use complicated trading strategy. The more complicated your strategy is the more loss you will incur in trading. Try to keep it simple. Simple is awesome. Simple strategy will help to to find more good entry opportunity.

completely agree to this. Trading should be simple
Vanza Dorbey (vanzadorbey)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 17, 2021   31 โพสต์
Feb 11, 2021 at 21:04
you are competing with companies that makes billions...keep your strategy simple and you will sure make money...hahahahah
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 07, 2020   29 โพสต์
Feb 12, 2021 at 05:45
Josuvaphilip posted:
vanzadorbey posted:
How. can a strategy be not complicated and make money?
Are you kidding me.
Well, there are some simple strategies to make money too. You will just have to get used to them and practice.
That’s right. What strategies do you find best, mate?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   298 โพสต์
Feb 12, 2021 at 11:28
You have to develop a trading system. The system includes everything. Now you may ask how to develop a system? That's the most difficult task in forex trading. It is also the reason most people fail in trading. That's why you need to study and experiment a lot. It will take time. But there is no other ways.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 21, 2021   48 โพสต์
Feb 17, 2021 at 11:29

Strategy is totally up to you. You can make it simple or complicated what fits to your goal and risk. I think sticking to that plan or strategy is more important.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 23, 2021   330 โพสต์
Mar 06, 2021 at 09:54
Money management needs to be properly maintained to reject losses. And money management is needed to control the risk.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ