เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

What makes one a Professional Trader?

Aug 02, 2015 at 06:14
7,684 การดู
247 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
May 29, 2019 at 12:37
the man who can make real money from here of course has most powerful analyzing trading knowledge including a reliable support from a credible trading broker.  
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 24, 2019   45 โพสต์
Nov 27, 2019 at 11:37
A broker must have excellent knowledge of the market as he is the one who is suppose to invest money either he can take the trader or investor towards money loss, he must have legal and professional knowledge as less knowledge is more dangerous transparency is a must for a long term business relationship.
Revenue is vanity, profit is sanity, but cash is king
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 25, 2019   9 โพสต์
Nov 29, 2019 at 09:34
Broker is just access to the market. Do not trust any trading education they provide. It is all about price and execution
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 27, 2017   994 โพสต์
Nov 29, 2019 at 13:25
saturdayresearch posted:
Broker is just access to the market. Do not trust any trading education they provide. It is all about price and execution

I see; brokers mainly offering very basic education! No way to rely on the basic, never & ever!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 10, 2019   57 โพสต์
Nov 29, 2019 at 19:48
A professional trader is the one who has a financial services licence or legal opinion in the operating jurisdiction. Having a licence doesn't mean he or she was/is/will be a successful trader... But having it you can call yourself or be called a pro - without it you are an amateur even if you have millions in profits from trading... This is the answer from a legal point of view. Full stop.
every beautiful garden has a strong hedge around
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 04, 2019   12 โพสต์
Dec 04, 2019 at 10:46
To become a professional trader, you must learn trading basics and advanced basics. Once these are mastered, you can learn proven strategies and gain experience in implementing them.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 22, 2011   4862 โพสต์
Dec 04, 2019 at 11:59
tacet posted:
A professional trader is the one who has a financial services licence or legal opinion in the operating jurisdiction. Having a licence doesn't mean he or she was/is/will be a successful trader... But having it you can call yourself or be called a pro - without it you are an amateur even if you have millions in profits from trading... This is the answer from a legal point of view. Full stop.

I am afraid you are right. You can pass the test and get license.
Yet it is based on teheoretical knowledge of tems you actually do not need.
It has no relation to your trading skills. So even cerified tradercan be a loser.
IMHO professional trader is the one who follows trading plan and who has stable and proven results.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 18, 2017   920 โพสต์
Jan 03, 2020 at 13:46
Bernfeld posted:
To become a professional trader, you must learn trading basics and advanced basics. Once these are mastered, you can learn proven strategies and gain experience in implementing them.

Strategy is the key! No one can make consistent money here without having a proper game plan! But, here there is no way on following others call!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 19, 2019   69 โพสต์
Feb 01, 2020 at 14:32
Cutting losses early and letting winning trades run
Knowing when to increase lot size and when to use minimum

Many more
Strength and honor.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 12, 2020   17 โพสต์
Feb 26, 2020 at 11:54
CaptainVita posted:
A professional trader is someone who does it for living and dont need to do any other jobs to earn money for living. If you earn each month enough from trading so that you can pay all of your bills than youre a professional as well. Thats the simple difference between professional and non professional.

Im a amateur but i think its true that pros are not interested in making their 'secret recipe' public. Its like coca cola dont make its recipe public because its their business to make money with that.

Thats why i dont believe anyone whos selling robots, training videos, signals or what ever and spiting big words about their products because if it would really work they would not try to make money with that because they simply dont need to make money with that. They would keep it for them self and instead making money with trading their 'secret recipe'.
I agree with you
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 27, 2017   994 โพสต์
Feb 29, 2020 at 13:46
Jonny87 posted:
Every traders want to make profit from the forex market. Making profit is not easy at all. Those who has enough knowledge about the market and the trade can make profit.

Knowledge is the main parameter! There is way without proper trading knowledge; pro trading skill is the must!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 09, 2017   785 โพสต์
Apr 18, 2020 at 14:46
Pin bar is really popular but not for beginners, it is especially for the senior traders who are able to predict the real faction of this market with certainly by means of candlestick. According to me , who are able to make profit consistency by using this pin bar trading strategy , only they are professional in Forex.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 15, 2020   83 โพสต์
Apr 22, 2020 at 07:51
Those people who work every day, strive for their goals and always develop become a professional trader.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 26, 2019   52 โพสต์
Apr 22, 2020 at 12:00
I'd rather be called 'Profitable Trader' rather than 'Professional Trader'. :-)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 22, 2017   65 โพสต์
Apr 26, 2020 at 23:42
Zawiri posted:
A number of times i've seen comments on this site alluding that professional traders dont make their statements public; some talk on no solicitation for funds on such forums; some on the need for one to have more than 100 trades and so forth. But what would make one be considered to be Professional coz at some point many aspire to be! Share you thoughts here.

fxdimarion posted:
Consistent profit for at least one year, with low draw downs on a real account of course.

CaptainVita posted:
A professional trader is someone who does it for living and dont need to do any other jobs to earn money for living. If you earn each month enough from trading so that you can pay all of your bills than youre a professional as well. Thats the simple difference between professional and non professional.

Im a amateur but i think its true that pros are not interested in making their 'secret recipe' public. Its like coca cola dont make its recipe public because its their business to make money with that.

Thats why i dont believe anyone whos selling robots, training videos, signals or what ever and spiting big words about their products because if it would really work they would not try to make money with that because they simply dont need to make money with that. They would keep it for them self and instead making money with trading their 'secret recipe'.

I agree with fxdimarion and CaptainVita.
F*** it we ball!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 25, 2020   119 โพสต์
May 01, 2020 at 09:12
Professionalism can only be achieved through hard work.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 29, 2018   1 โพสต์
May 02, 2020 at 07:18
@Kazile you are right. It takes a heck of hard work to succeed and to become a professional and not just in this business of trading but in every other sphere of life.

Professionals are known to do lots of crazy things that amateurs think is a waste of time or find uncomfortable.

They don't settle for less and they keep grinding until they perfect their craft.

As a trader, you can get to the level of professionalism by working hard to optimize your strategy and system and your trading psychology that ensnares most traders.

To get there, you can start by keeping a trading journal to track every aspect of your trading then weed out areas you struggle with. Here are pointers - https://thetraderinyou.com/forex-trading-journal/
No Rush...No pressure.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2020   21 โพสต์
May 15, 2020 at 16:55
Well, when you are making money doing something - you are professional. That's the actual definition of the word 'professional'.
So if you are making money trading Forex - you are professional. Being professional doesn't mean that you will not do any mistakes - you will. Being professional doesn't mean that you won't lose any money. It just means - it's your profession, your job. That's all.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Feb 13, 2017   251 โพสต์
May 15, 2020 at 17:05
If you take this job seriously,
If your vision is beyond the buttons .
You are a professional.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 19, 2020   751 โพสต์
Dec 20, 2021 at 01:47
The power of the dream with the correct plan is the primary system to play in your main success to a well built system in FX trading arena
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ