För att använda chatten måste du logga in.

AUDUSD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -49248.90753 20504.10853 -1165073.10078
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -534.88976 20839.2468 181367.44992 -3092783.00626
Aroon Oscillator (AROONOSC) 64.28571 64.28571 42.85714 21.42857 42.85714 21.42857 78.57143 64.28571 50.0
Average Directional Index (ADI) 16.63892 29.35086 5.04373 4.7705 11.61367 35.21105 22.89506 42.13849 12.8228
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 26.8838 17.31499 8.65519 24.0827 13.11544 46.43233 14.4456 24.59711 41.62084
Average Price (AVGPRICE) 0.74948 0.74947 0.74923 0.74913 0.74915 0.7486 0.74748 0.7452 0.72974
Average True Range (ATR) 0.00011 0.00023 0.00049 0.00089 0.0013 0.00242 0.00606 0.01391 0.03211
Balance of Power (BOP) -0.8 0.26316 -0.14286 0.45238 -0.74138 0.34934 0.01884 0.3071 -0.28641
Chande Momentum Oscillator (CMO) 9.7561 34.66667 17.88618 14.72275 15.24008 1.22449 53.97161 7.14784 4.04789
Commodity Channel Index (CCI) 57.13235 186.55462 19.41679 51.82648 40.98983 42.87318 92.8874 144.47936 -55.90167
Directional Movement Index (DX) 20.4005 43.71508 26.71569 11.71843 11.84461 10.61788 60.62449 7.72773 22.59241
Double Exponential Moving Average (DEMA) 0.74951 0.7493 0.74923 0.74916 0.74925 0.74837 0.7485 0.73148 0.75473
Exponential Moving Average (EMA) 0.74938 0.74918 0.74915 0.74899 0.74888 0.74819 0.73874 0.73336 0.74552
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 155.57485 66.65994 178.81424 55.70015 196.10644 -29.75558 157.48698 37.39626 178.77736
HT_TRENDLINE 0.74931 0.74921 0.7489 0.74894 0.74793 0.74885 0.73217 0.74364 0.71282
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 0.74948 0.7494 0.74927 0.74895 0.74936 0.74813 0.74664 0.74202 0.73135
LINEARREG 0.74955 0.74935 0.74924 0.74919 0.749 0.74852 0.75015 0.7353 0.7512
LINEARREG_ANGLE 0.00145 0.00154 0.00078 0.00174 0.0011 0.00287 0.10054 0.01715 0.05004
LINEARREG_INTERCEPT 0.74922 0.74901 0.74906 0.7488 0.74875 0.74786 0.72733 0.73141 0.73984
LINEARREG_SLOPE 0.000030 0.000030 0.000010 0.000030 0.000020 0.000050 0.00175 0.00030 0.00087
MEDPRICE 0.74947 0.74948 0.74925 0.74918 0.74915 0.74866 0.74831 0.74628 0.73239
MIDPOINT 0.74936 0.74921 0.74912 0.74887 0.74903 0.74854 0.73928 0.73039 0.73791
MIDPRICE 0.74935 0.74922 0.749 0.74866 0.74901 0.74831 0.73863 0.73264 0.74992
MINUS_DI 16.44261 9.76496 10.05605 13.18899 15.57015 19.14149 7.4181 25.52812 14.92534
MINUS_DM 0.00016 0.00022 0.00069 0.00164 0.00283 0.00618 0.00605 0.03978 0.06745
Momentum (MOM) 0.000060 0.00051 -0.00014 0.00050 0.00092 0.00199 0.0158 0.00973 -0.01172
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.30062 62.16083 49.51298 63.56222
Moving Average (MA) 0.74938 0.74918 0.74915 0.74899 0.74888 0.74819 0.73874 0.73336 0.74552
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.000070 -0.000040 0.00013 0.00030 0.00013 0.0012 0.00426 -0.01005 0.0126
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89321.0 404534.0 1845399.0
PLUS_DI 24.87073 24.93337 17.38789 16.69038 19.75418 23.6892 30.26065 21.86565 23.63764
PLUS_DM 0.00037 0.00078 0.0011 0.00172 0.00231 0.00807 0.0258 0.04203 0.08877
ROCR100 100.01068 100.06943 100.05877 100.10288 100.19532 100.02805 102.45187 100.96953 101.19301
Rate of Change (ROC) 0.01068 0.06943 0.05877 0.10288 0.19532 0.02805 2.45187 0.96953 1.19301
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00011 0.00069 0.00059 0.00103 0.00195 0.00028 0.02452 0.0097 0.01193
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00011 1.00069 1.00059 1.00103 1.00195 1.00028 1.02452 1.0097 1.01193
Relative Strength Index (RSI) 54.87805 67.33333 58.94309 57.36138 57.62004 50.61224 76.9858 53.57392 52.02395
SUM 10.49136 10.48853 10.48814 10.48593 10.48427 10.47466 10.34236 10.26703 10.43725
Standard Deviation (SD) 0.00012 0.00015 0.00026 0.00036 0.00058 0.00128 0.00738 0.00825 0.02213
Stochastic (STOCH) 52.44106 64.6032 45.37283 34.8578 76.72447 66.9902 66.44037 72.6494 17.15499
Stochastic Fast (STOCHF) 17.64706 78.7234 55.17241 33.68421 62.00873 64.17234 52.71318 78.85228 15.38756
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 100.0 48.49724 34.99148 67.11917 44.55985 35.83309 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 0.74956 0.7492 0.74897 0.74886 0.74981 0.74995 0.75463 0.7292 0.71061
TRIX 0.00087 0.00154 -0.00253 0.01286 -0.00819 0.06412 -0.04772 0.008 -0.45329
Time Series Forecast (TSF) 0.74957 0.74938 0.74925 0.74922 0.74902 0.74857 0.7519 0.7356 0.75207
Triangular Moving Average (TRIMA) 0.7494 0.74916 0.74923 0.74897 0.74886 0.7481 0.73894 0.73206 0.75424
Triple Exponential Moving Average (T3) 0.74935 0.74919 0.74903 0.7491 0.74833 0.74951 0.73374 0.73726 0.72666
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 0.7495 0.74936 0.74917 0.74919 0.74912 0.74863 0.74869 0.73611 0.74251
True Range (TRANGE) 0.00010 0.00019 0.00028 0.00045 0.00058 0.00229 0.00584 0.01677 0.03076
Typical Price (TYPPRICE) 0.74946 0.74948 0.74923 0.74918 0.74908 0.74876 0.74777 0.74642 0.72915
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 18.99878 53.88946 38.14369 44.26713 24.2198 54.17586 21.82813 59.54807 27.48531
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000050 0.000070 0.00049
Weighted Close Price (WCLPRICE) 0.74945 0.74948 0.74921 0.74918 0.74904 0.7488 0.74751 0.74649 0.72754
Weighted Moving Average (WMA) 0.74944 0.74924 0.74918 0.74906 0.74892 0.7483 0.74254 0.73401 0.74741
Williams Percent Range (WILLR) -29.78723 -13.88889 -39.13043 -27.51092 -52.31788 -39.21233 -24.77351 -18.07448 -76.80575

AUDUSD Analys

AUDUSD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid AUDUSD.

AUDUSD Historiska uppgifter - Historiska AUDUSD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

AUDUSD Volatilitet - AUDUSD Analys av valutavolatilitet i realtid.

AUDUSD Korrelation - AUDUSD Analys av valutakorrelation i realtid.

AUDUSD Patterns - AUDUSD prismönster i realtid.