För att använda chatten måste du logga in.
SEKJPY Indikator

Indikatorer

1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10260.06667 87809.21162 -19063.10059
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28809.40158 -5049.46539 203304.61632
Aroon Oscillator (AROONOSC) -64.28571 -28.57143 92.85714 50.0 92.85714 100.0 64.28571 -57.14286 71.42857
Average Directional Index (ADI) 36.23017 46.28448 30.73434 37.86569 7.88151 7.93453 25.27381 19.51173 12.79208
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 28.38671 26.50574 22.73206 16.70724 8.86083 30.14592 27.76751 31.46954 40.04223
Average Price (AVGPRICE) 13.25275 13.25225 13.25425 13.258 13.256 13.2495 13.17725 12.70675 12.67575
Average True Range (ATR) 0.00579 0.00957 0.013 0.01886 0.02664 0.05264 0.13971 0.23743 0.48643
Balance of Power (BOP) 0.0 0.1 -0.46154 -0.54545 0.77778 -0.51111 0.33889 0.82158 -0.16272
Chande Momentum Oscillator (CMO) -11.62791 2.7027 27.27273 0.97087 31.28834 8.26446 61.44307 -9.52077 23.77049
Commodity Channel Index (CCI) 9.52381 -91.80985 47.39583 59.75024 110.79891 96.85535 116.9396 72.00816 35.76397
Directional Movement Index (DX) 9.70464 18.01802 27.67857 4.80549 13.74408 38.34778 50.8069 54.8028 19.97113
Double Exponential Moving Average (DEMA) 13.25027 13.25767 13.25766 13.25352 13.25301 13.24705 13.15724 12.66782 13.00346
Exponential Moving Average (EMA) 13.25286 13.25814 13.24821 13.24971 13.24171 13.20721 12.8795 12.68379 12.50707
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 14.40961 205.96982 99.3619 259.99804 142.16596 232.70043 142.53237 13.66604 172.60207
HT_TRENDLINE 13.25678 13.25207 13.24657 13.24684 13.23565 13.1916 12.77028 12.83074 11.90054
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 13.25298 13.24703 13.25674 13.26693 13.24922 13.2647 13.17257 12.6642 12.71446
LINEARREG 13.25086 13.25629 13.26217 13.25006 13.25769 13.24871 13.21437 12.70197 13.02117
LINEARREG_ANGLE -0.01763 -0.01637 0.12303 0.00302 0.14078 0.36581 2.9492 0.1603 4.52224
LINEARREG_INTERCEPT 13.25486 13.26 13.23426 13.24937 13.22574 13.16571 12.54463 12.6656 11.99297
LINEARREG_SLOPE -0.00031 -0.00029 0.00215 0.000050 0.00246 0.00638 0.05152 0.0028 0.07909
MEDPRICE 13.2535 13.253 13.2535 13.258 13.2555 13.2455 13.167 12.7025 12.666
MIDPOINT 13.2525 13.257 13.249 13.249 13.2335 13.211 12.9265 12.623 12.436
MIDPRICE 13.2525 13.258 13.247 13.246 13.2045 13.171 12.919 12.6465 12.363
MINUS_DI 12.24105 10.3822 10.21438 13.25999 18.66284 28.18408 10.35614 25.92456 14.3505
MINUS_DM 0.007 0.014 0.018 0.035 0.024 0.208 0.186 0.661 0.981
Momentum (MOM) -0.005 -0.001 0.01 0.007 0.024 0.068 0.507 0.101 0.538
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.61314 34.87405 71.07404
Moving Average (MA) 13.25286 13.25814 13.24821 13.24971 13.24171 13.20721 12.8795 12.68379 12.50707
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00354 0.00452 0.00108 0.00785 0.00926 0.06469 0.12033 -0.02273 0.35268
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18106.0 98428.0 402708.0
PLUS_DI 10.07533 14.94581 18.03279 12.04401 24.61034 12.55973 31.74789 7.5691 21.51281
PLUS_DM 0.008 0.02 0.033 0.026 0.091 0.093 0.625 0.253 1.266
ROCR100 99.96228 100.01509 100.15872 100.00755 100.3859 100.15126 104.30048 98.85022 105.30782
Rate of Change (ROC) -0.03772 0.01509 0.15872 0.00755 0.3859 0.15126 4.30048 -1.14978 5.30782
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00038 0.00015 0.00159 0.000080 0.00386 0.00151 0.043 -0.0115 0.05308
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99962 1.00015 1.00159 1.00008 1.00386 1.00151 1.043 0.9885 1.05308
Relative Strength Index (RSI) 44.18605 51.35135 63.63636 50.48544 65.64417 54.13223 80.72153 45.23962 61.88525
SUM 185.54 185.614 185.475 185.496 185.384 184.901 180.313 177.573 175.099
Standard Deviation (SD) 0.00282 0.00577 0.0105 0.01031 0.01576 0.03361 0.22061 0.09136 0.41158
Stochastic (STOCH) 55.0 19.44444 57.27707 83.9197 64.47665 87.96612 89.0821 74.5683 36.08394
Stochastic Fast (STOCHF) 40.0 25.0 22.72727 56.41026 95.65217 79.6875 91.31403 91.52047 36.46055
Stochastic RSI (StochRSI) 87.81676 23.13227 31.15295 16.05857 72.03694 0.0 77.70178 100.0 0.0
Stop and Reverse (SAR) 13.258 13.247 13.269 13.247 13.23 13.223 13.038 12.582 12.316
TRIX -0.000090 0.00244 0.00102 0.00508 0.01831 0.12045 0.00453 0.23989 -0.50438
Time Series Forecast (TSF) 13.25055 13.256 13.26432 13.25011 13.26014 13.2551 13.26589 12.70477 13.10026
Triangular Moving Average (TRIMA) 13.25255 13.26021 13.24805 13.24543 13.2448 13.20327 12.85554 12.66062 12.58154
Triple Exponential Moving Average (T3) 13.25453 13.25739 13.24568 13.24869 13.24251 13.23044 12.78777 12.80314 12.11301
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 13.25105 13.25468 13.25923 13.25591 13.25442 13.25188 13.20183 12.71182 12.89154
True Range (TRANGE) 0.009 0.011 0.013 0.022 0.027 0.045 0.18 0.241 0.338
Typical Price (TYPPRICE) 13.253 13.25267 13.253 13.256 13.25933 13.24433 13.184 12.73833 12.66333
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 36.84807 38.01484 34.79853 38.22586 90.77612 53.76651 74.27962 83.22708 55.93078
Variance 0.000010 0.000030 0.00011 0.00011 0.00025 0.00113 0.04867 0.00835 0.1694
Weighted Close Price (WCLPRICE) 13.25275 13.2525 13.25275 13.255 13.26125 13.24375 13.1925 12.75625 12.662
Weighted Moving Average (WMA) 13.25219 13.25752 13.25287 13.24983 13.24704 13.22105 12.99112 12.68985 12.67844
Williams Percent Range (WILLR) -54.54545 -77.27273 -38.63636 -36.95652 -1.55039 -13.40206 -5.76923 -25.26475 -33.44557

SEKJPY Analys

SEKJPY Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid SEKJPY.

SEKJPY Historiska uppgifter - Historiska SEKJPY data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

SEKJPY Volatilitet - SEKJPY Analys av valutavolatilitet i realtid.

SEKJPY Korrelation - SEKJPY Analys av valutakorrelation i realtid.

SEKJPY Patterns - SEKJPY prismönster i realtid.