För att använda chatten måste du logga in.
USDCNH Indikator

Indikatorer

1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25322.08112 -91769.02191 -312628.93956
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8308.65215 -208934.49678 -815218.07392
Aroon Oscillator (AROONOSC) -64.28571 -71.42857 -35.71429 -21.42857 42.85714 -85.71429 -71.42857 -50.0 -71.42857
Average Directional Index (ADI) 24.56874 10.27872 11.29893 22.21423 23.95567 10.35947 25.04885 16.45543 21.80685
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 19.60385 20.04397 18.59025 24.51693 22.97801 20.14289 39.42792 15.85195 41.81885
Average Price (AVGPRICE) 6.43373 6.43397 6.43406 6.4342 6.43462 6.43448 6.43187 6.44783 6.45325
Average True Range (ATR) 0.00013 0.00037 0.00097 0.00211 0.00403 0.00804 0.02084 0.04182 0.1226
Balance of Power (BOP) -0.2 -0.80851 0.97183 -0.92982 0.33906 -0.25663 0.65782 0.03388 -0.06452
Chande Momentum Oscillator (CMO) -33.33333 -38.59649 -9.02062 -2.92318 5.70065 -14.47139 -17.80841 -12.77933 -56.07498
Commodity Channel Index (CCI) -96.54008 -52.43494 -58.97946 7.16704 72.8253 -17.7701 -150.99065 -90.04024 -58.41848
Directional Movement Index (DX) 29.36416 30.63618 8.19718 21.45984 2.86289 32.94959 45.6552 12.57459 71.79891
Double Exponential Moving Average (DEMA) 6.43379 6.43383 6.43449 6.43511 6.43437 6.43176 6.44193 6.45244 6.36584
Exponential Moving Average (EMA) 6.434 6.43415 6.43445 6.43392 6.43196 6.43454 6.45078 6.46446 6.54143
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 260.58479 -29.26414 257.305 222.56686 73.38 16.67685 299.49377 203.86736 3.11891
HT_TRENDLINE 6.43398 6.43451 6.43419 6.43283 6.43287 6.44346 6.45436 6.45024 6.74869
HT_TRENDMODE 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 6.43374 6.43436 6.4337 6.4347 6.43393 6.43729 6.42809 6.43448 6.4529
LINEARREG 6.43368 6.43375 6.43438 6.43518 6.43636 6.43392 6.4397 6.44618 6.36678
LINEARREG_ANGLE -0.00281 -0.00354 -0.00063 0.01111 0.0388 -0.00551 -0.09766 -0.1611 -1.53913
LINEARREG_INTERCEPT 6.43432 6.43455 6.43452 6.43266 6.42756 6.43517 6.46186 6.48273 6.71609
LINEARREG_SLOPE -0.000050 -0.000060 -0.000010 0.00019 0.00068 -0.00010 -0.0017 -0.00281 -0.02687
MEDPRICE 6.43374 6.43394 6.43405 6.43418 6.43492 6.43283 6.43281 6.45069 6.45583
MIDPOINT 6.43406 6.43424 6.43446 6.43317 6.43112 6.43778 6.45233 6.46697 6.60922
MIDPRICE 6.43406 6.43439 6.43485 6.4321 6.42975 6.43576 6.45218 6.4762 6.67271
MINUS_DI 46.18242 32.55882 18.75637 25.60231 24.95174 26.89193 26.82282 13.56839 40.66728
MINUS_DM 0.00086 0.00169 0.00195 0.00531 0.0084 0.03047 0.07431 0.07985 0.57823
Momentum (MOM) -0.00031 -0.00091 0.00040 0.00109 0.00441 0.0037 -0.01324 -0.01694 -0.13589
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 51.67012 58.80188 27.1901
Moving Average (MA) 6.434 6.43415 6.43445 6.43392 6.43196 6.43454 6.45078 6.46446 6.54143
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.0 -0.00011 0.00027 0.00131 -0.00042 -0.00461 -0.00131 -0.0127 -0.12829
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66803.0 356718.0 1382582.0
PLUS_DI 25.21667 17.28774 22.10592 16.55534 26.42253 13.56239 10.00775 17.47154 6.6756
PLUS_DM 0.00043 0.00091 0.00297 0.0049 0.01487 0.01536 0.0293 0.09353 0.11491
ROCR100 99.99207 99.97949 99.98912 99.99332 100.03156 99.85832 99.60408 99.6041 92.26971
Rate of Change (ROC) -0.00793 -0.02051 -0.01088 -0.00668 0.03156 -0.14168 -0.39592 -0.3959 -7.73029
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.000080 -0.00021 -0.00011 -0.000070 0.00032 -0.00142 -0.00396 -0.00396 -0.0773
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99992 0.99979 0.99989 0.99993 1.00032 0.99858 0.99604 0.99604 0.9227
Relative Strength Index (RSI) 33.33333 30.70175 45.48969 48.53841 52.85032 42.7643 41.0958 43.61034 21.96251
SUM 90.07596 90.07814 90.08228 90.07485 90.04743 90.0836 90.31094 90.50241 91.58008
Standard Deviation (SD) 0.00022 0.00040 0.00047 0.00145 0.00347 0.00495 0.01234 0.01766 0.13475
Stochastic (STOCH) 10.30021 73.58831 15.5022 35.69616 74.04157 72.33188 30.32413 32.16078 48.28261
Stochastic Fast (STOCHF) 0.0 23.75 36.03604 3.22581 76.7285 83.08776 26.87213 34.01723 54.69087
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 26.61542 47.88042 0.0 49.10444 75.92915 27.3961 35.21998 80.38247
Stop and Reverse (SAR) 6.43377 6.43441 6.43361 6.43583 6.43609 6.42691 6.42483 6.42811 6.50996
TRIX -0.000060 0.00034 0.00249 -0.00145 0.00068 0.00148 -0.0075 -0.07191 0.22909
Time Series Forecast (TSF) 6.43363 6.43369 6.43437 6.43537 6.43704 6.43382 6.438 6.44337 6.33991
Triangular Moving Average (TRIMA) 6.434 6.43403 6.43453 6.43429 6.43257 6.43445 6.45057 6.46646 6.51146
Triple Exponential Moving Average (T3) 6.43403 6.43443 6.43479 6.43348 6.43194 6.43827 6.45376 6.45079 6.69247
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 6.43373 6.43391 6.43429 6.43462 6.43475 6.43319 6.43988 6.44797 6.40276
True Range (TRANGE) 0.000050 0.00070 0.00072 0.00114 0.00233 0.00943 0.01356 0.03926 0.06386
Typical Price (TYPPRICE) 6.43373 6.4339 6.43417 6.43402 6.43485 6.43353 6.43367 6.44901 6.45342
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 7.14286 28.82535 85.35886 12.72315 38.03897 76.59111 51.51031 31.08105 32.24549
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000010 0.000020 0.00015 0.00031 0.01816
Weighted Close Price (WCLPRICE) 6.43372 6.43387 6.43423 6.43393 6.43482 6.43387 6.4341 6.44816 6.45222
Weighted Moving Average (WMA) 6.43389 6.43402 6.43442 6.43434 6.43343 6.43433 6.44709 6.45837 6.48322
Williams Percent Range (WILLR) -100.0 -87.82051 -67.74194 -30.11292 -18.19347 -53.09222 -80.71298 -79.22525 -84.95882

USDCNH Analys

USDCNH Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDCNH.

USDCNH Historiska uppgifter - Historiska USDCNH data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDCNH Volatilitet - USDCNH Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDCNH Korrelation - USDCNH Analys av valutakorrelation i realtid.

USDCNH Patterns - USDCNH prismönster i realtid.