För att använda chatten måste du logga in.

USDMXN Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23684.65 -328025.3268 1365022.93645
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6877.32122 -63187.98522 -90209.92483 406143.18673
Aroon Oscillator (AROONOSC) -28.57143 100.0 -35.71429 50.0 42.85714 -35.71429 -42.85714 100.0 -42.85714
Average Directional Index (ADI) 38.79606 27.89959 21.39565 21.01899 12.89346 23.74906 44.11215 31.58021 25.57398
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 35.00708 18.40793 23.80617 12.89523 23.78218 34.91154 28.17005 32.86612 26.01917
Average Price (AVGPRICE) 20.21397 20.21079 20.20857 20.20402 20.20057 20.19267 20.25612 20.56066 20.30304
Average True Range (ATR) 0.00237 0.00586 0.02081 0.02764 0.0299 0.06483 0.20837 0.37383 1.09716
Balance of Power (BOP) 0.83951 -0.16738 0.46575 0.79297 0.80645 0.7964 0.62933 -0.61931 0.69138
Chande Momentum Oscillator (CMO) 31.53724 39.82581 4.51001 22.79102 17.73248 0.54036 -10.6383 16.99778 -29.59865
Commodity Channel Index (CCI) 180.68383 91.93115 89.28415 110.82774 98.51849 -39.17195 -109.32554 128.20351 -27.21486
Directional Movement Index (DX) 53.76143 64.71035 4.21788 31.06721 13.64032 0.46731 9.39048 48.18142 20.27118
Double Exponential Moving Average (DEMA) 20.21266 20.21178 20.19984 20.20024 20.20148 20.18041 20.3876 20.33259 20.08775
Exponential Moving Average (EMA) 20.21096 20.20242 20.1972 20.19433 20.18411 20.22748 20.51064 20.11569 20.55528
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 228.68659 175.19339 297.95899 202.2018 125.8076 261.92038 223.97752 131.04762 -20.83091
HT_TRENDLINE 20.20983 20.19708 20.19603 20.18267 20.1798 20.2257 20.38482 20.03141 21.02564
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 20.21365 20.21098 20.20615 20.19681 20.19038 20.1641 20.20339 20.69794 20.1004
LINEARREG 20.21246 20.2131 20.1969 20.19706 20.20755 20.1619 20.31055 20.36288 19.79662
LINEARREG_ANGLE 0.01321 0.09417 -0.00269 0.02406 0.20658 -0.57799 -1.76311 2.17791 -6.65726
LINEARREG_INTERCEPT 20.20946 20.19174 20.19751 20.1916 20.16068 20.29305 20.71072 19.86849 21.31394
LINEARREG_SLOPE 0.00023 0.00164 -0.000050 0.00042 0.00361 -0.01009 -0.03078 0.03803 -0.11672
MEDPRICE 20.21401 20.2111 20.20905 20.20484 20.20109 20.19145 20.26653 20.60959 20.2621
MIDPOINT 20.21169 20.20217 20.20205 20.20205 20.19157 20.23098 20.53199 20.28823 20.98336
MIDPRICE 20.2111 20.2015 20.19568 20.19145 20.19116 20.2376 20.52952 20.35067 21.22846
MINUS_DI 10.58892 6.49178 18.66954 13.85433 17.261 21.39063 23.19202 9.59224 18.56396
MINUS_DM 0.00352 0.00524 0.05453 0.05381 0.06533 0.19538 0.67001 0.49991 2.75032
Momentum (MOM) 0.00401 0.01368 0.02989 0.01078 0.05112 -0.07458 -0.3562 0.29521 0.45521
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.58216 38.55967 57.60097 56.59747
Moving Average (MA) 20.21096 20.20242 20.1972 20.19433 20.18411 20.22748 20.51064 20.11569 20.55528
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00207 0.0072 0.00583 0.00725 -0.00289 -0.04627 0.10204 0.00799 0.27474
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62119.0 343668.0 1535792.0
PLUS_DI 35.21231 30.29961 17.15837 26.3423 22.71368 21.59148 19.21024 27.43016 12.30621
PLUS_DM 0.00787 0.02235 0.04465 0.07858 0.09518 0.13999 0.55742 1.44792 1.88121
ROCR100 100.01969 100.09965 100.03435 100.23051 100.18887 100.00781 99.29656 102.42587 92.6351
Rate of Change (ROC) 0.01969 0.09965 0.03435 0.23051 0.18887 0.00781 -0.70344 2.42587 -7.3649
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00020 0.001 0.00034 0.00231 0.00189 0.000080 -0.00703 0.02426 -0.07365
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.0002 1.001 1.00034 1.00231 1.00189 1.00008 0.99297 1.02426 0.92635
Relative Strength Index (RSI) 65.76862 69.91291 52.255 61.39551 58.86624 50.27018 44.68085 58.49889 35.20067
SUM 282.95344 282.83387 282.76085 282.72061 282.57758 283.18467 287.14891 281.61962 287.77391
Standard Deviation (SD) 0.0016 0.00722 0.01241 0.01229 0.01948 0.05205 0.19366 0.24667 0.69793
Stochastic (STOCH) 98.24647 68.37336 76.07508 61.9936 49.34672 52.4742 14.37654 65.44626 48.181
Stochastic Fast (STOCHF) 98.09942 54.2192 87.03704 93.22624 71.79908 93.38448 32.15752 45.86495 89.81503
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 48.9315 100.0 61.36841 80.01473 100.0 13.49858 48.88368 96.41883
Stop and Reverse (SAR) 20.21167 20.20757 20.19588 20.18838 20.16213 20.15309 20.15749 20.31761 19.80287
TRIX 0.00183 -0.00227 0.00617 -0.00047 -0.02192 -0.07361 0.05182 -0.08714 0.56998
Time Series Forecast (TSF) 20.21269 20.21475 20.19685 20.19748 20.21115 20.15181 20.27977 20.40091 19.6799
Triangular Moving Average (TRIMA) 20.21062 20.20254 20.19335 20.19493 20.18529 20.22575 20.56762 20.08385 20.4189
Triple Exponential Moving Average (T3) 20.2111 20.1981 20.1982 20.18811 20.17087 20.2018 20.54013 19.98812 21.09621
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 20.21303 20.21181 20.20284 20.19949 20.20167 20.17662 20.29939 20.383 20.1059
True Range (TRANGE) 0.00081 0.00705 0.00949 0.01792 0.02542 0.07554 0.16783 0.58396 0.82937
Typical Price (TYPPRICE) 20.2141 20.2107 20.20947 20.20666 20.20416 20.20229 20.27719 20.51669 20.38496
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 86.67972 34.20784 69.07115 76.38923 75.41248 78.9045 60.13753 15.89146 82.64319
Variance 0.0 0.000050 0.00015 0.00015 0.00038 0.00271 0.03751 0.06084 0.48711
Weighted Close Price (WCLPRICE) 20.21414 20.2105 20.20968 20.20757 20.20569 20.20771 20.28252 20.47024 20.44639
Weighted Moving Average (WMA) 20.21146 20.20598 20.1971 20.19524 20.19192 20.20562 20.44394 20.19809 20.30239
Williams Percent Range (WILLR) -4.8227 -17.9878 -28.20092 -25.04633 -24.85223 -56.04288 -81.04614 -51.79434 -67.79171

USDMXN Analys

USDMXN Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid USDMXN.

USDMXN Historiska uppgifter - Historiska USDMXN data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

USDMXN Volatilitet - USDMXN Analys av valutavolatilitet i realtid.

USDMXN Korrelation - USDMXN Analys av valutakorrelation i realtid.

USDMXN Patterns - USDMXN prismönster i realtid.