För att använda chatten måste du logga in.

XAGUSD Indikator

Indikatorer
1 minuter 5 minuter 15 minuter 30 minuter 1 timme 4 timmar 1 dag 1 vecka 1 månad
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4076.09308 189623.03371 -623227.31014
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4002.53828 -17639.89014 -1303986.91008
Aroon Oscillator (AROONOSC) -57.14286 64.28571 57.14286 -71.42857 14.28571 -71.42857 57.14286 -85.71429 50.0
Average Directional Index (ADI) 34.29842 50.25548 33.0422 5.84939 12.64343 25.75732 36.7658 21.92073 33.86335
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 19.0929 29.31581 12.05261 14.24785 24.88283 40.80934 31.32926 21.76766 27.15847
Average Price (AVGPRICE) 24.03325 24.033 24.073 24.0715 24.05125 24.02325 24.06775 22.9775 23.08875
Average True Range (ATR) 0.01679 0.02786 0.04236 0.05 0.10243 0.20829 0.59879 1.28843 3.92779
Balance of Power (BOP) -0.3 0.17241 -0.3913 -0.18367 0.5125 -0.45536 -0.2148 0.51846 -0.50174
Chande Momentum Oscillator (CMO) -40.17094 3.8961 9.25926 -32.17993 12.54125 -38.62434 40.62414 -32.30161 -8.37094
Commodity Channel Index (CCI) -55.15387 -127.23381 103.78378 70.59276 -40.36512 -72.85992 53.9313 -51.3422 -141.63013
Directional Movement Index (DX) 53.92 0.88496 20.60907 30.41759 11.57814 69.06987 59.91805 55.87737 4.51909
Double Exponential Moving Average (DEMA) 24.02787 24.06278 24.05138 24.02556 24.05163 24.00428 24.38799 22.42171 25.86236
Exponential Moving Average (EMA) 24.04157 24.06236 24.0275 24.04386 24.08393 24.19143 23.57657 23.79293 25.26207
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.60893 15.6467
HT_DCPHASE 2.2456 204.14794 44.36632 -15.25153 197.00541 -42.71805 160.72939 -4.90017 220.78987
HT_TRENDLINE 24.05707 24.04293 24.03933 24.07363 24.04315 24.29564 23.03017 25.26513 22.95379
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 24.031 24.031 24.08173 24.0686 24.02575 24.05253 24.13802 22.69175 23.86135
LINEARREG 24.02731 24.06109 24.0606 24.02549 24.02509 23.92831 24.56054 22.33431 24.88266
LINEARREG_ANGLE -0.12567 -0.01121 0.29177 -0.16194 -0.51867 -2.31802 8.60809 -12.64778 -3.34065
LINEARREG_INTERCEPT 24.05583 24.06363 23.9944 24.06223 24.14277 24.45454 22.5926 25.25154 25.64149
LINEARREG_SLOPE -0.00219 -0.00020 0.00509 -0.00283 -0.00905 -0.04048 0.15138 -0.2244 -0.05837
MEDPRICE 24.034 24.0375 24.074 24.0755 24.06 24.025 24.0375 22.964 23.143
MIDPOINT 24.0425 24.063 24.033 24.035 24.0945 24.253 23.565 24.017 25.149
MIDPRICE 24.0505 24.0595 24.0345 24.0615 24.098 24.2035 23.5845 23.9405 25.7585
MINUS_DI 31.38662 14.53226 14.45519 28.84468 18.53969 34.01631 7.69027 32.80606 16.24542
MINUS_DM 0.058 0.057 0.085 0.098 0.267 0.99 0.644 5.788 8.921
Momentum (MOM) -0.027 -0.029 0.072 0.005 -0.026 -0.283 0.969 -1.005 -0.457
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.98668 36.82713 58.11893
Moving Average (MA) 24.04157 24.06236 24.0275 24.04386 24.08393 24.19143 23.57657 23.79293 25.26207
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.01435 0.01617 -0.01221 0.00194 -0.00724 -0.05941 0.38027 -0.92959 2.30823
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55093.0 337529.0 1103765.0
PLUS_DI 9.39641 14.27731 21.96003 15.38966 23.39494 6.22304 30.68246 9.28608 17.7832
PLUS_DM 0.022 0.056 0.127 0.107 0.177 0.182 2.195 1.653 6.19
ROCR100 99.8048 100.02497 100.08318 99.615 100.31684 97.91488 106.51404 89.35991 90.87518
Rate of Change (ROC) -0.1952 0.02497 0.08318 -0.385 0.31684 -2.08512 6.51404 -10.64009 -9.12482
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00195 0.00025 0.00083 -0.00385 0.00317 -0.02085 0.06514 -0.1064 -0.09125
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99805 1.00025 1.00083 0.99615 1.00317 0.97915 1.06514 0.8936 0.90875
Relative Strength Index (RSI) 29.91453 51.94805 54.62963 33.91003 56.27063 30.68783 70.31207 33.8492 45.81453
SUM 336.582 336.873 336.385 336.614 337.175 338.68 330.072 333.101 353.669
Standard Deviation (SD) 0.01321 0.01939 0.03148 0.02675 0.05129 0.18955 0.67074 1.10343 1.87646
Stochastic (STOCH) 35.56252 18.22974 75.9161 70.7684 45.15771 53.11269 51.05075 47.47154 23.69686
Stochastic Fast (STOCHF) 27.58621 15.38462 54.87805 71.75573 71.75573 39.47991 22.5677 74.43048 10.25396
Stochastic RSI (StochRSI) 63.10243 0.0 85.41439 90.98017 57.50755 44.98354 22.06135 60.06842 0.0
Stop and Reverse (SAR) 24.024 24.019 24.1 24.02 23.97 24.182 24.564 22.205 25.997
TRIX -0.00050 -0.00047 -0.01145 0.02093 -0.05862 0.13845 -0.27238 0.24361 0.62125
Time Series Forecast (TSF) 24.02512 24.06089 24.06569 24.02266 24.01603 23.88784 24.71192 22.10991 24.82429
Triangular Moving Average (TRIMA) 24.03818 24.07121 24.01818 24.03684 24.08848 24.15557 23.62561 23.70789 25.6045
Triple Exponential Moving Average (T3) 24.04924 24.05829 24.02048 24.07211 24.04274 24.33375 23.10509 24.67143 24.17775
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 24.03033 24.05158 24.06323 24.03741 24.03787 24.00451 24.35767 22.56135 24.82625
True Range (TRANGE) 0.01 0.029 0.046 0.049 0.08 0.112 0.419 1.246 3.45
Typical Price (TYPPRICE) 24.033 24.03533 24.07033 24.07133 24.061 24.01533 24.04267 23.08067 22.81833
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 28.00552 26.98804 29.97787 37.06713 52.48776 24.96876 51.34791 72.62257 27.40376
Variance 0.00017 0.00038 0.00099 0.00072 0.00263 0.03593 0.4499 1.21757 3.5211
Weighted Close Price (WCLPRICE) 24.0325 24.03425 24.0685 24.06925 24.0615 24.0105 24.04525 23.139 22.656
Weighted Moving Average (WMA) 24.03682 24.06193 24.03853 24.03773 24.06431 24.10372 23.90456 23.30672 25.1356
Williams Percent Range (WILLR) -80.95238 -85.18519 -28.24427 -49.18919 -61.36364 -77.7036 -31.11649 -62.42316 -91.34892

XAGUSD Analys

XAGUSD Valuta - Valutadiagram och prestanda i realtid XAGUSD.

XAGUSD Historiska uppgifter - Historiska XAGUSD data som kan väljas efter datumintervall och tidsram..

XAGUSD Volatilitet - XAGUSD Analys av valutavolatilitet i realtid.

XAGUSD Korrelation - XAGUSD Analys av valutakorrelation i realtid.

XAGUSD Patterns - XAGUSD prismönster i realtid.